Regjeringens transportpolitikk er ikke miljøvennlig

LESERINNLEGG: Fremtredende trafikkforskere har hentet frem rapporter fra Riksrevisjonen, Statistisk sentralbyrå, Transportøkonomisk institutt og private byråer som Asplan Viak og Rambøll og hevder at vår transportpolitikk ikke er miljøvennlig.

Dette står å lese i et stort oppslag i Aftenposten 4. nov. Forskerne sier: Miljøvennlig transport vil tape terreng i fremtiden. Tre årsaker er store planlagte veiprosjekter, aldrende befolkning og usikker kollektivsatsing. De sier videre at nordmenn vil kjøre mer bil i 2050, mindre buss, nordmenn vil sykle mindre, gå mindre, mens togtrafikken vil være som i dag. Dette er resultatet av Regjeringens samferdsels og miljøpolitikk.

I svarinnlegget fra Thorleif Fluer Vikre til mitt innlegg om «E18 ferdig i 2028» i Varden mandag 4. nov., står det bl.a. å lese at Naturvernforbundet heier på jernbane og vil ikke bygge veier. Dette er uredelig gjengivelse. Det vi sier er at ved å bremse utbyggingen av flotte firefelts motorveger, kunne vi ruste opp de fleste av våre fylkesveger og bygge et tjenlig vegnett for både folk og næringsliv.

Nye og arealkrevende motorveger bidrar bare til å øke biltrafikken. FNs Klimapanel ber oss innstendig om å redusere klimagassutslippene, begrense unødig arealbruk og sikre artsmangfold for å gjøre denne jorda levelig for de som kommer etter oss. Videre er det slik at teknologisk utvikling og elbiler heller ikke vil løse våre miljøproblemer, slik Frp synes å mene.

Når det gjelder spørsmål om samferdsel, miljø og klima har vi i Naturvernforbundet full tillit til Transportøkonomisk institutt og FNs Klimapanel.

BØR BREMSE: Naturvernforbundet mener utbyggingen av firefelts motorveier bør begrenses. Foto: scanpix