FLINKERE: Er hytteeierne flinkere å sortere enn Grenland renovasjon har forestilt seg? spør Liv Wiborg. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Jonas Fossing

Renovasjon i Bamble

Jeg er blant de 2500 heldige som har hytte i Bamble og min slekt har feriert her i over 100 år.

Det er litt rart å være hytteboer, vi kan ikke stemme ved valg og har ingen påvirkning på hva som bestemmes i kommunen. Det er også andre regler for oss som har hytte enn for dem som bor fast i kommunen. Hytteeiere betaler eiendomsskatt og betaler for vann og kloakk samt renovasjon. Renovasjonen har fått mange hytteeiere til å bli oppgitte, for det er blitt tidkrevende og komplisert å bli kvitt søppel.

Hvis en ser på forskriften for renovasjon i Bamble, skal avfallsdunker til de fastboende stå på egen eiendom. Dunkene skal tilpasses abonnentenes behov.

For hytteeiere skal avfallsdunkene stå der hvor Grenland Renovasjon og Bamble kommune bestemmer. Det er ingen begrensning for avstanden fra hvor hyttene ligger og plasseringen av søppeldunkene. Det har hytteeiere i Bamble fått merke og særlig det siste året.

I våres forsvant søppeldunkene «mine» fra der de har stått i mange år. Det kom ingen informasjon fra Grenland renovasjon, slik det heller ikke gjorde i fjor da dunkene forsvant for en periode.

På forespørsel i år, ble jeg fortalt at søppeldunkene «mine» og for hyttene som tilhører Stangodden vel, Prisgrunn og i Åbyfjorden er flyttet. Vi hytteeiere skal kaste søppel ved bommen inn til Prisgrunn. Dunker langs Stangoddveien er fjernet i år, for hyttene på Prisgrunn tidligere. I forskriften for renovasjon står det også slik jeg leser, at Grenland renovasjon skal drive hensiktsmessig, miljømessig innsamling av husholdningsavfall og som fremmer kildesortering.

Jeg som hytteeier, har ikke fått noen informasjon om kildesortering og det til tross for at jeg spurte for noen år siden. Svaret var at søppelet fra hyttene ble sortert på anleggene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Takk for at du sorterer står det på de dunkene vi har fått, men det betyr kanskje at vi endelig har fått dunker for glass? Men dunken for papp og papir er liten, dermed stadig full. Er hytteeierne flinkere å sortere enn Grenland renovasjon har forestilt seg?

Det er langt fra Prisgrunn og Stangodden til søppeldunkene – over en kilometer. Følgen er en økt biltrafikk – blir det da en miljømessig innsamling?

For oss som har hatt søppeldunker der veien går fra Elvikveien og inn på Stangoddveien, er det praktisk at søppeldunkene står der postkassestativet er. Praktisk da det legges reklame i postkassene. Nå må hytteeiere gå over 100 meter fra postkassene for å kaste reklamen. Eller vi må ta reklamen tilbake til hyttene, for å så å bære reklamen tilbake når søppel og papir skal kastes.

Fra Grenland renovasjon har jeg fått tilsendt to grønne plastbrikker som skal låse opp dunkene slik at jeg kan kaste søppel. Låsingen er ikke gjennomført, da Grenland Renovasjon ikke har klart å skaffe brikker til alle.

Men hvorfor skal dunkene låses? For at ikke de som går kyststien kaster søppel der, men heller i naturen?

Mange hytter kan ha flere eiere eller besøkende, og slik innsamlingsdunkene nå er plassert er det praktisk å ta søppel med når en drar. Med da kan de som blir igjen på hyttene bli uten mulighet til å kaste søppel – uten brikke til å låse opp dunkene med blir det vanskelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bamble kommune har renovasjon hele året og det er jo fint for dem som kan bruke hyttene utover sommersesongen. Vi som bare benytter tilbudet et knapt halvår, betaler likevel for renovasjon, vann og kloakk hele året. Det er i utgangspunktet greit, da vi gjerne bidrar til at kommunen kan gjennomføre tilbud til beboere. Men når tilbudene for hytteeiere blir redusert, vi får dårligere vilkår, som med et generelt forbud mot å bruke hageslange, kan vi føle oss som litt annenrangs borgere. Selv skulle jeg gjerne ha brukt hageslange for å forhindre at trærne på hyttetomten døde.

Eiendomsskatten øker, og undersøkelser viser at hytteeiere betaler mer til kommunene enn det som det koster kommunene å sørge for av tilbud til hytteeierne. Da dette er status, er det i det minste å forvente at hytteeiere blir informert om endring, som ved plassering av dunker for innsamling søppel og slik gis en mulighet til å protestere og klage.

Liv Wiborg