BOMPENGER: Terje Riis-Johansen mener det er nødvendig med bompengeinnkreving i mange år til. Foto: Per Arne Rennestraum

Riis-Johansens grisesminking

Å sminke en gris pleier sjeldent å gjøre den mer tiltrekkende, men det er kanskje annerledes i Senterpartiet? Terje Riis-Johansens framsnakking av bommer og bypakke i Varden 28. juli kan gi inntrykk av det.

Selv om flere sykler, går eller tar buss og trafikkmengden har gått bitte litt ned etter at bommene ble satt opp, har ikke Bypakke Grenland løst opp en eneste kø siden den ble vedtatt. Til det er trafikkmengden på veiene i Grenland altfor stor. Koronakrisen viste hva slags reduksjon som må til for å få det til, og det skjønner alle at ikke er mulig å få til i en normalsituasjon.

Les også
Vil fortsette med bommer: – Grenland har blitt et bedre sted

Lillelvprosjektet har riktignok løst opp en gordisk trafikknute, men er også i ferd med å knyte en ny. Strekningen mellom Hovenga og Vallermyrene er allerede i ferd med å bli et aldri så lite hjerteinfarkt i trafikken i rushtidene.

Skyggestein er selvsagt et godt prosjekt. Ingen savner Brekkasvingene. Men det er relativt lav trafikk på strekningen og det løser ingen problemer i bybåndet. I tillegg er det litt småfrekt å ta det til inntekt for bypakka, all den tid dette er et fullfinansiert statlig prosjekt som det ikke er brukt en eneste bompengekrone på.

På den annen side har målet med Bypakke Grenland aldri vært å gi bedre framkommelighet. Det er heller ikke målet i den såkalte Byvekstavtalen. Snarere tvert imot.

Når det gjelder Rv36, blir jeg skremt av uttalelsene til Terje Riis-Johansen. Han er altså villig til å bruke milliarder av innbyggernes surt innkrevde penger på en underdimensjonert vei som må erstattes omtrent før han får klippet snora på den. Han lærte altså ingenting av nåværende E18 gjennom Porsgrunn.

Rv36 har dessuten langt større trafikkmengde enn nye E18 gjennom Porsgrunn er beregnet å få. Å bygge ny Rv36 som tofelts vei strider derfor mot alt som er av veinormaler Statens vegvesen må forholde seg til. Skal det først bygges nytt, så må det bygges for framtiden. Alt annet er utilgivelig sløsing av fellesskapets midler. Da er det faktisk bedre å beholde status quo.

For øvrig anbefaler jeg fylkesordføreren å ta seg en kjøretur gjennom Kongsberg, fra Sandnes mot Bryne eller på nyveien i Bodø. Det går faktisk an å lage veier uten såkalte «monsterkryss» (rart hvor lite som skal til før det blir skummelt for enkelte).

Tomas Bakken, Bypartiet