MÅ KOMME VIDERE: Hva mener dere om forslaget Statens vegvesen har kommet med, og hva skal til for at vi kommer videre? Hva skal til for at vi kommer videre med ny Rv 36 og ny bypakke, spør ordfører Hedda Foss Five i dette innlegget.

Riksvei 36: «Hva skjer nå, Porsgrunn?»

Porsgrunn sier de ønsker dialog. Men etter at forslaget fra Statens vegvesen ble lagt på bordet, har det vært stille fra Porsgrunn sin side. Skien er klare og utålmodige etter å komme videre med ny riksvei 36 og ny bypakke.

Skien er klare for å gå videre med ny Rv 36 og en ny Bypakke Grenland fase 2. Dette har vi ventet på i mange år. Å sette sammen en ny bypakke tar tid. Sammen skal vi bli enige om hvilke prosjekter vi skal bygge og få det kvalitetssikret og godkjent i Stortinget i flere omganger. Dersom vi skal rekke å ha en ny pakke klar når dagens bypakke er slutt i 2024, haster det med å få ferdig planene.

Porsgrunns vedtak om ikke å legge planprogrammet for ny Rv 36 ut på høring har ført til at arbeidet med en ny bypakke midlertidig har stoppet opp.

Det har vært gjennomført møter mellom partene i samarbeidet. Statens vegvesen har imøtekommet Porsgrunn ved å ta ut utredning av høybro som et alternativ for kryssing av elva.

Da Rv 36 er en viktig veg, ikke bare for Skien og Porsgrunn, men også for øvre deler av Telemark, er det viktig for vegvesenet å se på løsninger for hele Rv 36, fra E18 til Skyggestein.

Derfor er det viktig å få utredet en sammenhengende utbygging av Rv 36, selv om partene har forståelse for Porsgrunns bekymring. En slik ny Rv 36 vil bedre trafikkforholdene for store deler av Porsgrunn kommune. I tillegg til at Herøyatunnelen kan bli realisert, vil kanskje trafikken over Vallemyrene og over Porsgrunnsbrua bli redusert. Hvordan trafikken påvirkes vet vi dessverre ikke før en utredning er blitt gjennomført. Men en utbygging av Rv 36 vil trolig ha positive konsekvenser for svært mange innbyggere, også i Porsgrunn.

Porsgrunn sier de ønsker dialog. Men etter at forslaget fra Statens vegvesen ble lagt på bordet, har det vært stille fra Porsgrunn sin side. Skien er klare og utålmodige etter å komme videre. Alle parter i samarbeidet venter nå på at Porsgrunn skal komme til bordet og ha dialog om hva som skal til for å komme videre. Vi blir mer enn gjerne med på dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så hva skjer nå Porsgrunn? Hva mener dere om forslaget Statens vegvesen har kommet med, og hva skal til for at vi kommer videre? Hva skal til for at vi kommer videre med ny Rv36 og ny bypakke?

Hedda Foss Five, ordfører i Skien (AP)

MÅ KOMME VIDERE: Hva mener dere om forslaget Statens vegvesen har kommet med, og hva skal til for at vi kommer videre? Hva skal til for at vi kommer videre med ny Rv 36 og ny bypakke, spør ordfører Hedda Foss Five i dette innlegget. Foto: Lena Beathe Arneberg
Les også
Rv. 36: Dropper høybro. Vurderer lavbro eller tunnel under elva
Les også
Riksvei 36: – Helt avgjørende at partene kommer til enighet
Les også
SE VIDEO: Her er strekningen «alle» snakker om og som Porsgrunn ikke vil diskutere
Les også
Bekymret for stopp i utredningen av ny RV36
Les også
– Vi som bor her vil kjempe mot veiutbyggelse med alle tilgjengelige midler