Det var stortingsrepresentant Bård Hoksrud, Frp, som startet debatten da han reagerte på et oppslag i Porsgrunns Dagblad.
Det var stortingsrepresentant Bård Hoksrud, Frp, som startet debatten da han reagerte på et oppslag i Porsgrunns Dagblad. Foto: Scanpix

Røde journalister i utakt med velgerne

I et innlegg i Journalisten hevder leder av Norsk Journalistlag Telemark, Fredrik Nordahl, at vår stortingsrepresentant Bård Hoksrud «forsøpler debatten ved å hevde at journalister i Norge driver valgkamp for et rødere Norge». Vi i FpU mener derimot at det er naivt å tro at en gruppe som er så politisk farget mot rød side ikke lar seg påvirke av dette i sitt arbeid.

Bakgrunnen for utsagnet var et oppslag i Porsgrunns Dagblad, der Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal fra Arbeiderpartiet, tordnet mot Hoksrud gjennom både forside og dobbeltside uten at han ble gitt muligheten til å imøtegå kritikken som ble rettet mot han. Denne saken er dessverre ikke et engangstilfelle og ser ut til å være et brudd på Vær varsom-plakaten. Derfor er vi glade for at Fredrik Nordahl i sitt innlegg anerkjenner dette.

Vi er i tillegg glad for at Nordahl anerkjenner at journalister flest er venstreorienterte, men der stopper også enigheten mellom oss. For mens Nordahl ikke ønsker å problematisere det unektelige faktum at journalister flest er i politisk utakt med velgerne, mener vi det er et demokratisk problem at en gruppe som besitter så mye makt i samfunnet ikke gjenspeiler det politiske mangfoldet som eksisterer.

Det er et paradoks at journalister som ofte belyser kritikk av manglende likestilling i andre sektorer i samfunnet, nekter å anerkjenne at fraværet av politisk mangfold i egen bransje får konsekvenser for innholdet de produserer.

Selv om det er uenighet om medienes evne til å påvirke velgerne direkte, er det en kjent sak at mediene gjennom dagsordenfunksjonen kan ha betydelig makt til å kunne bestemme hvilke saker velgerne skal mene noe om. Derfor mener vi det er ekstra viktig å påpeke dette de gangene vi blir utsatt for noe som ligner på rød kampanjejournalistikk.

Dessverre forsvarer journalister som Fredrik Nordahl den politiske ensidigheten blant røde journalister under påskuddet av at det i «journalistikkens natur skal etterstrebes en nøytral dekning». Dette er nok et flott prinsipp på papiret, men i realiteten opplever vi ofte det stikk motsatte. Røde journalister i utakt med velgerne fremstår for meg som den reelle forsøplingen av debatten.

Kenneth Lindhjem, formann i Vestfold og Telemark FpU