Rødts vei ut av koronakrisa

Korona-pandemien har endra livet for mange. Krisa har gjort forskjells-Norge tydeligere. Det er i hovedsak folk med lavere lønn og mindre utdanning enn snittet som har blitt permittert. Men den høyreorienterte regjeringa slutter ikke å være arbeider-fiendtlig på grunn av en pandemi.

Regjeringen har hatt tverrpolitisk støtte for strenge smittetiltak. Og mange har blitt redda økonomisk av krisetiltak. Men mange som hadde det vanskelig fra før, har nå fått det verre. Renholdere og butikkansatte tjener fortsatt lite, men de har vært helt avgjørende for å holde Norge i gang.

De permitterte er det fordi staten har stengt ned deler av økonomien for å hindre smitte. Mange har gått ned minst 20 prosent i inntekt over natta og står uten jobb. Det har de gjort for å beskytte helsa til de mest sårbare. De fortjener virkelig å bli tatt vare på av fellesskapet. Men den høyreorienterte regjeringa planlegger å kutte satsen på dagpengene fra 1. november. De permitterte mister opptjening av feriepenger til ferien neste år, på grunn av at regjeringa i 2015 kuttet opptjening av feriepenger for folk på dagpenger. Det mener Rødt blir helt feil, derfor ønsker vi å gjeninnføre feriepenger for permitterte og arbeidsledige. Det var det fram til 2015, men ble fjernet som et av regjeringens mange usosiale kutt.

Krisa har vist at det står dårlig til med beredskapen i Norge. Vi må sørge for å stå bedre rusta ved neste krise. Rødt er for omfattende internasjonalt samarbeid, men vi må ta et oppgjør med den naive troen på at global frihandel kan løse alle problem. Vi må bygge opp beredskapslagre for smittevernsutstyr, medisiner og korn.

Norge kan ikke gjøre seg avhengig av å importere underbetalt arbeidskraft fra fattigere land for å produsere det vi trenger. Alle som skal jobbe i Norge må ha norske lønns og arbeidsvilkår. Og vi må regulere arbeidskraftimporten. Det er mye viktigere enn å rette pekefingre mot ungdommen. Det var ikke de unge som åpnet for utenlandsreiser og billig arbeidskraft. Det var det Høyre-regjeringa som gjorde.

Koronakrisa vil prege alle land i lang tid framover. Hvordan vi møter den, vil bety mye for hva slags samfunn vi har når den til slutt går over. Rødt ønsker en rettferdig og kortreist vei ut av krisa. Vi har derfor laget et korona-program som samler mange konkrete forslag, blant annet:

•Opprette nasjonale lager av smittevernutstyr som holder til 50 uker, og lager for medisiner og korn

•Økt dagpengenivå og feriepenger for alle arbeidsledige

•10.000 nye stillinger innen samfunnskritiske funksjoner som kommunehelsetjeneste, sykehus, barnevern, barnehage og skole.

I dag er det ca. 1400 arbeidsledige i Skien, nesten 800 delvis ledige, og 840 permitterte. Skien kommune må få som et minimum økte overføringer fra staten for å dekke bortfall av skatteinntekter. Det vil ikke bli noe utbytte fra Skagerak energi i år.

I en krevende tid med pandemi og bortfall av inntekter må staten styrke kommunen økonomisk ikke svekke den slik som høyreregjeringens politikk. Fellesskap fungerer, og det er det kommunen som tar mye av ansvaret for. Har du gode ideer til kriseløsninger ta gjerne kontakt med Rødt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andreas Käiväräinen

lagsleder Rødt Skien

HELT AVGJØRENDE: Renholdere er blant dem som har vært helt avgjørende for å holde Norge i gang, men de tjener fortsatt for lite, skriver Andreas Käiväräinen. På bildet Ali Tepeli som sørger for renhold i en t-bane vogn. Foto: Ørn E. Borgen