Foto: Charles Tasnasi

«Rørleggeren» og de hemmelige opptakene

KOMMENTAR: På denne dag i 1974 bukket president Nixon under, og offentliggjorde opptakene han hadde gjort av seg selv.

Man kan knapt forestille seg at norske medier, i forkant av et valg, fant det naturlig å rette spørsmål til den sittende statsministeren om hun (eller han) kom til å respektere valgresultatet. For deretter å få i overkant utydelige svar. Men det er akkurat det som skjer i USA nå om dagen. At amerikanske presidenter går av utenom valg, er mer sjeldent; det har bare skjedd en gang, og den direkte, utløsende årsaken inntraff på denne dag i 1974. Da frigjorde president Richard Nixon de såkalte White House tapes – altså opptak av ham selv, tatt opp med et hemmelig system han selv hadde fått montert i Det hvite hus.

Fram til da hadde Nixon nektet enhver kjennskap til og deltagelse i den såkalte Watergate-skandalen. Som, kort oppsummert, var at Nixons folk brøt seg inn i Demokratenes hovedkvarter. Å bryte seg inn viste seg for øvrig å ikke være noe nytt triks i Nixons arsenal – og her hadde «norske» Egil Krogh en temmelig sentral rolle. Krogh, hvis far hadde utvandret fra Norge, jobbet for Nixon-administrasjonen, og er relativt kjent for å ha tatt hånd om et av historiens mest pussige, uanmeldte besøk til Det hvite hus, da Elvis Presley en dag banket på døren og forlangte å møte presidenten. Noe han fikk.

Krogh ledet «Special Investigations Unit», og hadde i oppgave å tette lekkasjer. «Rørleggeren» Krogh godkjente et innbrudd i lokalene til psykiateren til Daniel Ellsberg, som ble kjent som opphavsmannen til de såkalte Pentagon Papers noen måneder før Watergate. Ellsberg overrakte enorme mengder materiale til New York Times, som dokumenterte at krigen i Vietnam gikk svært dårlig for USA. Dette passet ualminnelig dårlig med bildet Nixon og myndighetene ville tegne, og førte til at opinionen vendte seg mot USAs krigføring i Vietnam. Innbruddet hos psykiateren ble foretatt for å finne grums på Ellsberg, slik at de kunne sverte ham.

Nixons egne opptak av seg selv dokumenterte for all verden at presidenten var tungt involvert i Watergate (særlig de såkalte smoking gun tapes, som ikke var en del av de første opptakene som ble frigitt, men som ble offentliggjort i begynnelsen av august), og dermed hadde han ikke annet valg enn å gå av selv. Alternativet var riksrett. Noe som også har vært tema i USA de siste månedene. At presidenten vil sparke spesialetterforskere er heller ikke en nyvinning i amerikansk politikk. Ikke at det går spinnvilt for seg heller, åpenbart.

Hele 48 ble dømt etter Watergate-saken. Og Krogh? Han fikk et halvt år i fengsel.