Foto: NTB scanpix

Rusavhengige bor også i rettsstaten Norge

LEDER: Med rusreformen frykter politiet å miste et virkemiddel i kampen mot narkotika. Det er bare ett problem: De har aldri hatt det.

Forslaget til rusreform har ført til konkrete endringer selv om rusreformen ikke er vedtatt eller forkastet. Det skjer – utrolig nok – etter at politiet nærmest avslørte seg selv i høringsrunden til reformforslaget. Under Stortingets høring sa statsadvokat Geir Evanger, som også er nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening, følgende, ifølge Dagbladet:

– Det skal godt gjøres at politiet ikke kan ransake en bruker. Det er ingen tvil om at politiet har anledning til å lete etter bevis for hvem som solgte narkotikaen ved å ransake personen og ikke minst mobiltelefonen. Han påpekte videre at politiet hadde hatt en slik praksis «i alle år» og at han «har aldri vært borti at dette ikke er lov».

Riksadvokat Jørn Maurud reagerte umiddelbart og påpekte at «dersom en person bare er mistenkt for bruk av narkotika, vil det også i dag være ulovlig å gjennomgå mobiltelefonen hans for – kanskje – å finne bevis for narkotikasalg eller eventuelt andre tilfeldige lovbrudd».

Politiet, ved Politidirektoratet, som har svart på vegne av politiet, har vært kritiske til vesentlige deler av rusreformen, først og fremst ved at de «fraråder forslaget om en avkriminalisering av bruk og besittelse av alle typer narkotika for alle brukergrupper» og at de er «bekymret for konsekvensene en avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til egen bruk vil kunne få for holdninger til og omfang av bruk av narkotika i befolkningen».

Det er legitime standpunkter, og man kan forstå at politiet er bekymret når en konsekvens av reformen er at «politiet får færre virkemidler til rådighet til å kunne avdekke bruk og besittelse, noe som også vil få følger for politiets evne til å avdekke videre ledd i narkotikakjeden».

Fredag kom Riksadvokaten, ifølge Rett24.no, med en avklaring der det blir presisert at «i tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskingsskritt med slikt formål må vurderes nøye, og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige».

Hvorvidt politiet skal ha anledning til å ransake rusmisbrukeres telefon eller bolig i jakten på flere ledd i «verdikjeden» er mulig å diskutere. Men det er en annen sak. Politiet mister ikke dette virkemiddelet. De har aldri hatt det, og saken er sånn sett alvorlig. Legalitetsprinsippet er grunnlovsfestet og sier at «myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Rusavhengige bor også i rettsstaten Norge.