Så snudde Arbeiderpartiet ryggen til rusreformen?

Arbeiderpartiet er blant dem som mener at vi bør fortsette å straffe de som ikke er «tungt rusavhengige».

Dette mener de til tross for at hele forskingen viser at straff ikke virker. Straff virker ikke, viser altså den systematiske kartlegging som kan genereres internasjonalt. Vanligvis foretar vi i samfunnet systematiske kartlegginger for å kunne ta kunnskapsbaserte og mest mulig riktige valg. Ikke minst når en skal ta stilling til «tjenester som treffer». All tilgjengelig forsking som kan genereres viser oss nå at straff altså ikke er en tjeneste som virker. Tjenesten treffer rett og slett ikke i forhold til hva det er ment å løse, som forebygging eller rehabilitering.

Norge ligger i tet på overdosedødsfall. Bruk av narkotika har økt. Straff som en tjeneste som skal treffe, treffer ikke som forebygging. Det er dokumentert. Straff som tjeneste som treffer som rehabiliterende tiltak, virker heller ikke. Det er også dokumentert. Til tross for solid dokumentasjon på at tjenestene ikke treffer her, og forslag om hva som kan treffe, så vil Arbeiderpartiet opprettholde policyen. I stedet for å forholde seg til gjengs forskingsgrunnlag som gir oss som samfunn svar på komplekse forhold, hvor konklusjonene, også fra Folkehelseinstituttet, anbefaler rusreformen, så vil Arbeiderpartiet holde fast ved at straff er løsningen. Selv om det altså ikke er det.

Arbeiderpartiet føler dette så sterkt, at straff virker, at de tar et så vidt drastisk steg som å ville reversere oss som samfunn ytterligere, ved å foreta antiliberale grep som å vike vekk fra Grunnlovens likebehandlingsprinsipp. Det er rett og slett oppsiktsvekkende. Et åpent og liberalt demokrati som setter nettopp likebehandlingsprinsippet høyt, er et viktig prinsipp i Norge. Vi blir et mindre solidarisk, liberalt og åpent samfunn, tar vi det skrittet Arbeiderpartiet setter kursen her: å gå vekk fra likebehandlingsprinsippet. Det vil undergrave kvaliteten i demokratiet vårt. Likebehandlingsprinsippet handler om frihet og verdighet for oss alle, vanlige, som uvanlige. Grunnloven skal ikke diskriminere, hvorvidt du kommer fra sårbare forhold eller mer robuste forhold. Rettssikkerheten gjelder likt ut fra et så fundamentalt prinsipp som likhet for loven.

Rettsmiljøene reagerer. Det pekes på at det juridisk sett framgår som en umulig etterrettelig øvelse å skulle kriminalisere noen grupper i samfunnet, slik Arbeiderpartiet foreslår. Det fordi i Norge, med unntak av strafferettslig utilregnelige individer, i Straffeloven kriminaliserer handlinger uavhengig av «hvem» som gjorde dem eller «hvorfor». Det vi vet dessuten, som faktisk gjør Arbeiderpartiets forslag enda mer ille, er at vi vet at sanksjonene har rammet sosialt skjevt over mange år for unge her. Den logiske solidariske følge da, trodde jeg om Arbeiderpartiet, burde jo være å styrke likhet for loven, ved at vi får en design inn mot denne gruppen som sikrer mest mulig etterlevelsen av likhet for loven-prinsippet, enn vi har i dette feltet i dag.

For vi vet strafferegimet her ikke treffer slik det skal, og det rammer veldig skjevt. En ytterligere logisk følge her, vil derfor være å gå vekk fra strafferegime og over i et hjelperegime, som favner vanlige unge som havner i sårbare situasjoner i dag. Det er å håpe at Arbeiderpartiet ser den situasjonen og bidrar til å heller styrke samfunnet i retning av et mer solidarisk, liberalt og åpent demokrati for alle, framfor å undergrave disse viktige forholdene ved å fremme forslag som bryter med grunnleggende prinsipp og allmenn rettsoppfatning i Norge.

Line Markussen, Bamble Venstre