Foto: AFP-NTB

Saken er opprørende, men vi kan ikke kaste vrak på prinsippene våre av den grunn

LEDER: Rettigheter og prinsipper settes på prøve i Breiviks absurde teater.

Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at massedrapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik forsøker å bruke Telemark tingrett og saken om prøveløslatelse som et verktøy for å nå ut med sitt rabiate budskap.

Terroristens rettssak og – ikke minst – mediedekningen av den har skapt betydelig debatt og Breiviks krav om å bli prøveløslatt setter helt sentrale prinsipper på prøve. Det er i møte med slike prøvelser vi må forsvare disse prinsippene.

Mange mener at det er absurd og helt urimelig at Breivik skal kunne lage nazi-teater i rettssalen og at han ikke bør få noe oppmerksomhet.

Breivik er dømt til 21 års forvaring, men har sonet minstetiden på ti år. Dermed kan han søke om prøveløslatelse. Dette er en rettighet selv de verste terrorister har. Det er grunn til å reise spørsmål ved om Breivik skal kunne kreve dette hvert år framover og om adgangen til dette bør begrenses ved strenge forvaringsdommer. Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har argumentert for det, men dette er – på ingen måte – et syn alle jurister deler.

Dernest er det helt grunnleggende at det skal være åpenhet og offentlighet i rettspleien. At mediene rapporterer fra rettssaker – endog direkte – er en del av dette og en nødvendighet.

Det er imidlertid mange måter å gjøre dette på, og mange medier har også justert sin dekning underveis i rettssaken. Det er ingen som ønsker å være en ukritisk budbringer for en som ikke bare er norgeshistoriens verste massedrapsmann, men åpenbart også en terrorist som fortsatt tror på, dyrker og vil spre sitt høyreekstreme og menneskefiendtlige budskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reidun Kjelling Nybø og Arne Jensen i Norsk Redaktørforening skrev nylig, om saken, at dekningen handler «både om å sørge for å belyse saken og anskueliggjøre hvordan terroristen framstår i retten, samtidig som man må ta hensyn til de som er berørt og som vil oppfatte dekningen som problematisk» og at «her ser vi at det gjøres ulike vurderinger fra redaksjon til redaksjon, noe som er helt naturlig».

Selv om rettssaken foregår i Telemark tingrett i Skien, har Varden valgt en svært nedtonet dekning av saken. Vi har basert vår dekning på NTBs nøkterne saker og velger å ikke bruke egne, redaksjonelle ressurser på å dekke saken, selv om dette er en «lokal sak».

Saken om prøveløslatelse av Breivik er opprørende, men vi kan ikke kaste vrak på prinsippene våre av den grunn.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB