Seks fot under på Gulset

Nei, jeg referer ikke til en tidligere TV-serie, men til debatten om egnet gravsted på Gulset. I våre fylkesaviser leser jeg at det har kommet frem et forslag om et etterlengtet gravsted på Gulset. Stedet ser ut til å være veldig godt egnet. Vi snakker om Vestre Gulset.

Forslaget ble nedstemt med følgende begrunnelse: Det er for langt fra Gulset sentrum. Den avstanden kan være et poeng. Tatt i betraktning av at det er like langt fra Nordre Gravlund til Skien sentrum er plutselig hele poenget borte. Det går buss i nærheten av Nordre Gravlund sier du? Nærmeste busstopp til Vestre Gulset er 850 meter unna. Det høres lenger ut enn det er.

En påstand, litt frisk kanskje, men jeg våger den allikevel: Gravsteder har det med å ligge utenfor sentrum og besøkende kommer som oftest i bil.

Det er egnet område i nærheten av Gulset kirke og Gulsetsenteret, men det er også blitt nedstemt. Her har næringslivsinteresser og utbyggere fått prioritet. Det er altså ønskelig at man bor og handler på Gulset, men ærlig talt, skulle du finne på å dø får du ligge et annet sted. Ikke der du hører hjemme og har bodd i snart 50 år. Det er merkelig at Skiens største bydel ikke har egen gravlund/urnelund.

Ta forslaget om urnelund på Vestre Gulset opp igjen. Vi har ventet mer enn lenge nok på et egnet gravsted for befolkningen på Gulset.