Seks tiltak for å sikre årets elevkull læreplass

I år er det et rekordstort kull som ønsker fag- og yrkesopplæring, men pandemien har ført til at tilgangen til læreplasser er noe mindre enn før. NHO er bekymret og ønsker at det iverksettes tiltak for å sikre at kvalifiserte søkere får lærekontrakt etter sommeren.

Her er NHO Vestfold og Telemarks anmodning til statsråder og fylkespolitikere om snarlig iverksettelse av gode tiltak: NHO har i mange år kjent ansvar for å påvirke ledere og eiere av bedrifter og virksomheter til å søke om å bli godkjente lærebedrifter og påta seg opplæringsansvar. Arbeidet har vært vellykket. Denne sommeren deltar vi derfor i aksjonen «Læreplassjeger». I begynnelsen av august møter vi fylkeskommunen, opplæringskontorene, oppfølgingstjenesten og skolenes næringslivskoordinatorer. Sammen skal vi se på listen over gutter og jenter som ikke har fått lærekontrakt, og ringe og besøke arbeidsgivere helt til alle har jobb eller et annet tilbud de trenger for å komme videre. Om vi skal lykkes trengs for eksempel lønnstilskudd for lærlinger som ansetter flere enn de egentlig har kapasitet til, og et sikkerhetsnett som for eksempel kloke helserådgivere eller språkrådgivere som kan veilede lærlingen og arbeidsgiveren.

Pengene som i disse dager kommer fra staten, bør gis ut som stimuleringstilskudd direkte til lærebedriftene eller opplæringskontorene som ta ansvar for årets kull. Et eksempel på en solid lærebedrift er Tango Frisør, som er en kjede bestående av 26 frisørsalonger, hovedsakelig lokalisert på Sør-Østlandet. Daglig leder Kai Ytredal forteller at frisørsalongene har full fokus på lærlingene som har hatt eksamen nylig, hvor alle bestod, og at Tango kommer til å rekruttere samme antall fremover. Vi trenger flere lærlinger, men lærlingstøtten må økes. Det vil bidra til å øke rekrutteringen, sier Ytredal. Tango kjeden har samarbeidet tett med NAV under korona-krisen, som sørget for at vi fikk ekstra hjelp. Det er vi takknemlige for. Hos Tango frisørene er alle permitterte nå tilbake i jobb.

Det er mulig å tilby fagopplæring i skole, men veldig få elever på yrkesfag vil lære nok av enda et år på skole. Det er ute i arbeidslivet de får verktøy, maskiner, råvarer, pasienter, brukere og kunder de trenger for å få en profesjonsutdanning. Vi mener derfor at et tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontor som samarbeider med fylkeskommunen om konkrete oppgaver for å sikre flyt i gjennomstrømningen i de neste to årene, er rett vei å gå denne høsten. Bare spør oss, vi vet hvor disse miljøene er og hva de kan tilby. En skoleplass vil bli dyrere enn det vi kan få til sammen med fylkeskommunen.

NHO oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å få gjennomført vedlikehold og tjenester gjennom offentlige anbud som stiller krav til flere lærlinger på prosjekter, vel og merke der det er nok søkere. Bedriftene i Vestfold alene manglet 100 lærlinger i fjor i sine fag. Dette regner vi med at skolenes rådgivere merket seg og holder seg oppdatert om.

Storting og regjering har satt av mange penger nå til kompetanseheving slik at bedriftsledere skal slippe unna konkurs og permitteringer. Mange fagarbeidere går nå i gang med kurs eller etter- og videreutdanning. BIO-midler og bransjeprogrammer er en gyllen mulighet for både voksne og unge, men kommuner og fylkeskommuner må veilede bedriftsledere så de forstår hva som skal til for å søke midlene. Vi kan også hjelpe til gjennom å vise våre medlemmer hva som finnes av tilbud.

Mange offentlige arbeidsplasser har lærlinger i fag som helsefag, barne- og ungdomsarbeider eller IKT service. Alt for få har elever fra byggfagene, tekniske fag, elektro, naturbruk, matfag eller logistikk, for å nevne noen fag. Vi mener at våre felles penger nå bør gå til mer kjøp av læreplasser fra offentlige virksomheter. Partene i offentlig sektor bør oppfordres til å søke om godkjenning i flere lærefag, det springer tross alt nesten 200 lærefag ut fra de 10 yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Vi er glade for at regjeringen har satt i gang tiltak som redder arbeidsplasser og hindrer at bedrifter går konkurs. Vi er også glad for at det nå er mulig å avlegge eksamen og fagprøve for å avslutte opplæringen for elever og lærlinger. Nå ser vi fram til gode vedtak i fylkestinget og så mer detaljerte samtaler i yrkesopplæringsnemnda og øvrig partnerskap om neste kull lærlinger.

LÆRLINGER: Kai H. Ytredal er daglig leder i Frisørkjeden Tango, som er en aktiv lærlingbedrift. Vi trenger flere lærlinger, men støtten må økes, mener han. Foto: Tone Lensebakken