FRITT LEIDE:: Follaug har helt rett i at Vedum har nærmest fritt leide til å hevde hva han vil i mediene, uten berettigede motspørsmål til dekningsløse eller avsporende spørsmål fra journalistene, skriver Jan B. Paulsen. Foto: Heiko Junge

Senterpartiet og distriktspolitikken

I Vardens papirutgave 29.12 har Sverre Follaug et meget treffsikkert innlegg om den populistiske Senterparti-lederen Trygve Slagsvold Vedum, som får anledning til å profilere seg selv om sitt parti uten kritiske spørsmål fra norske journalister.

Follaug har helt rett i at Vedum har nærmest fritt leide til å hevde hva han vil i mediene, uten berettigede motspørsmål til dekningsløse eller avsporende spørsmål fra journalistene.

De begrunnede synspunkter Follaug fremmer i sitt leserinnlegg støttes sikkert av mange, selv om det, dessverre, er for få som griper til pennen slik at motargumentene får større slagkraft.

Vedum har, i lang tid, gjort det til sin fanesak å være mikrofonstativ for distriktene, en strategi han nå høster rikelig av ved solide, og nærmest sjokkerende, meningsmålinger. For når Sp, på meningsmålingene, får en oppslutning på nivå med våre største og toneangivende partier, Høyre og Arbeiderpartiet, er det all grunn til å rette et kritisk søkelys på konsekvensene for land og folk av den politikk Vedum markedsfører – foreløpig med stort hell.

Trøsten får likevel være at meningsmålinger aldri kan bli noe annet enn meningsmålinger. Først på valgdagen 13. september 2021 faller velgernes dom om hvem som skal styre landet de neste 4 årene – og hvilken politikk som skal føres. Det er neppe noen tvil om at valgkampen i stor grad vil dreie seg om balansegangen mellom by og land, med distriktspolitikken som et bærende element.

Men Vedum og hans parti er ikke lenger alene om å fronte distriktspolitikken. Flere av de politiske tungvekterne, både til høyre og til venstre, i norsk politikk, har for lengst meldt seg på i denne politiske dragkampen. By og land- hand i hand blir igjen et viktig slagord i årets valgkamp, dersom den åpner for andre tema enn det dødelige Kinaviruset, som fortsetter å herje det globale samfunn og både nasjonale og internasjonale medier som den reneste pest. Når viruset er nedkjempet vil neste pandemi ikke ha lenger spanskesyken som referanse, men koronapandemien.

Distriktspolitikken er viktig, for oss alle, fordi hovedtyngden av den verdiskaping som sikrer vårt velferdssamfunn foregår i distriktene. I særlig grad gjelder dette industrien, som skaper de eksportinntektene som smører samfunnsmaskineriet og skaper de inntekter som skal finansiere en fortsatt økende offentlig sektor. Det er nok å minne om olje- og gass, metallindustri, sjømat og skipsindustri – alle næringer i våre kystkommuner.

Tross alle velmente, politiske forsikringer om at offentlig sektor må slankes, av den enkle grunn at den blir for tung å bære i forhold til statskassens krympede inntekter, etter hvert som olje- og gass får mindre betydning i omstillingen til et grønnere samfunn. Oljealderen, som har sikret vårt historisk solide velferdssamfunn i den lange perioden vi kjenner som gullalderen, er sannsynligvis på hell og må erstattes av ny, bærekraftig industri. Som kjent må verdiene skapes før de kan fordeles. Det blir derfor et siktemål i seg under valgkampen å skape forståelse i velgermassen for viktigheten av å sette «tæring etter næring», eller «først yte, så nyte»

Hvor godt vi lykkes med omstillingen og krympingen av offentlig sektor kan bare tiden vise.

Personlig heier jeg på Erna og hennes mannskap, som har evnet å lose landet på en utmerket måte gjennom den mest dramatiske perioden etter siste verdenskrig!

Jan B Paulsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FRITT LEIDE: Follaug har helt rett i at Vedum har nærmest fritt leide til å hevde hva han vil i mediene, uten berettigede motspørsmål til dekningsløse eller avsporende spørsmål fra journalistene, skriver Jan B. Paulsen. Foto: Heiko Junge