Foto: Skien kommune

«Sentrum må reddes ved aktiv utbygging og utvikling i sentrum»

Bensinpriser, vær og bruer er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hvem bestemmer i Skien?

Nina Melfald er standhaftig i sin motstand mot en gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya, og den vedtatte utbyggingen på Skien Brygge. Det skal hun ha. Men forøvrig synes jeg hun tar munnen for full av og til. I Varden 17. juli hevder hun at «De fleste i Skien er imot den voluminøse utbyggingen på Skien brygge med alle sine store og små bygninger. Og Bryggevannet rundt med gangbro, ....». Hvordan i all verden kan Nina Melfald vite at de fleste i Skien er imot disse to prosjektene?

Saken er at reguleringsplanen for Skien Brygge med de omfattende utbyggingsplaner som den viser, ble enstemmig vedtatt i bystyret 15.12.16. Vedtaket innebar at noen av bygningene kunne bygges helt ut til vannkanten, uten offentlig passasje utenfor. Dette var også enstemmig. Jeg var ikke enig i det siste, og det var uenighet i Venstre, men jeg satt ikke i bystyret på det tidspunktet. Men skal det være noe forutsigbarhet for utbyggere hjelper det ikke å komme å sutre nå flere år etterpå.

Når det gjelder gang- og sykkelbrua over Bryggevannet ble det vedtatt i bystyret 01.10.20 med 47 mot 8 stemmer å legge dette prosjektet ut på anbud, med det tilleggsvedtaket at endelig vedtak om igangsetting kan kun gjøres etter ny behandling i bystyret. Mye av diskusjonen gikk på om det var mulig å bygge brua for de prosjekterte 104 millionene.

104 millioner er mye penger, men det er ikke slik at dette er frie midler som ellers kan brukes til hva som helst. Det meste er bypakkemidler og må brukes til samferdselsformål i bypakka. De som har utredet dette har ment at dette prosjektet er det som i bypakkesammenheng har størst miljøeffekt ved økt gang- og sykkelaktivitet. Det er sikkert riktig at det ligger giftstoffer i grunnen som vil kunne bli virvlet opp ved bygging av brua, som må finne sin løsning ved en eventuell bygging. Og hadde vi uten videre kunnet bruke disse midlene til togstopp i fjellet ved Landmannstorget kunne det vært et diskuterbart bytte. Men togstopp av avhengig av mange ting, blant annet Jernbaneverkets aktive medvirkning, og det er uklart når den kommer.

Noen frykter at brua over Bryggevannet vil utarme sentrum. Men sentrum har jo slitt i årevis. Å tro at det å ikke bygge brua skal redde sentrum er en illusjon. Sentrum må reddes ved aktiv utbygging og utvikling i sentrum.

Å bygge bruer mellom mennesker har mange positive sider. Jeg tror dette gjelder både i konkret og overført betydning. Jeg kunne ramse opp mange kjente bruer rundt i verden. Jeg er sikker på at alle vil komme på kjente navn.

Men uansett får vi denne diskusjonen opp igjen i bystyret når anbudene kommer inn.

Gustav Søvde (V)

Prissamarbeid?

Har bensinleverandørene i Grenland blitt enige om å holde høye priser, tro? Tidligere var det mye mer variasjon, men nå ligger det stort sett høyt hele tiden.

Andre steder i landet, er det ofte bedre tilbud. Tilfeldig??

Artikkelen fortsetter under annonsen.

95 oktan

Hvem sitt ansvar?

Når vi kommer kjørende ut fra tunnelen i Porsgrunn fra Vallermyrene, så får vi med en gang øye på fem døde nåletrær opp til venstre. Disse har stått sånn i flere år.

Hege

Klokt av Støre

AP skal unngå å gi FrP-leder Sylvi Listhaug «nødhjelp» i valgkampen. Partiets plan er å ikke bite på provokasjoner i innvandrings-og identetspolitikken, skriver Dagens Næringsliv 18.07.21. FrP-leder er som forventet, snurten av at AP ikke vil diskutere innvandring med henne (og takk for det).

Det er ikke slik at AP skal styre unna innvandring som tema i valgkampen, men heller Aps egen politikk om dette tema. Et klokt valg av Støre. Aftenposten har kartlagt hvilke saker som er viktigst for velgerne. Den er som følger: Sosiale forskjeller i samfunnet. Helse. Skatter og avgifter. Miljø. Skole og utdanning. Arbeidsliv. Distriktspolitikk. Eldreomsorg. Samferdsel. Innvandring. Barne og familiepolitikk. Forsvar og sikkerhet. Som det kommer frem, er innvandring ikke prioritert i undersøkelsen.

Avslutningsvis; NRK har valgt Stormen konserthus i Bodø, til den siste valgdebatten før valget. Fredrik Solvang og Atle Bjurstrøm, skal lede debatten. Et hjertesukk: Få en debatt uten stadige avbrytelser.

Åge Eriksen

Trafikksikkerhet og alder

Gustav Søvde hevder at de partiene som har fått flertall for å sløyfe legeattest for 80-åringer kun er et valgkamputspill. Venstre og andre står for dobbeltkommunikasjon.

For å opprettholde en ferdighet kreves trening. Den største feilen ofte er at eldre kjører for lite, derav svekkes ferdigheten. Men Venstre oppfordrer oss blant annet til å kjøre mindre, og Trygg Trafikk hadde for noen år siden et håpløst forslag om et «spesialførerkort» for eldre som bare kjører tur/retur butikken!

Hvis det er mistanke om redusert kjøreferdighet er det kanskje en kjøretime som er løsningen. Flygere må dokumentere tilstrekkelige flytimer for å beholde sertifikat. Kanskje en skulle forlange det samme av bilførere? Men da må ikke V og andre fraråde bilister å opprettholde treningen, ved å kjøre mindre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jan Løkslid (80) - minst 16.000 km i året