Si hva du mener om deponi i Brevik, Rotevatn

Du er en vanskelig mann å få i tale, statsråd Sveinung Rotevatn (V). Selv dine egne partifeller har blitt avvist når de har prøvd å få kontakt. Dette vinner du ingen popularitet på, noe å tenke på i ditt ønske om ledervervet i Venstre og 10 prosent oppslutning.

Å ha kontakt med grasrota burde være en fornuftig tilnærming og enhver god politikers plikt. Utdrag fra din uttalelse til NRK den 4. juni: «Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier spørsmålet om samdrift i Brevik er vanskelig, men viktig. Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning har vurdert det. De har også lest den aktuelle rapporten fra Norcem. Deres vurderinger er at det trengs ytterligere utredninger. Det er selvsagt et viktig signal om at dette er krevende. Rotevatn vil ikke si når beslutningen kommer.»

Har du personlig tatt deg bryet med å lese rapporten fra Myrvang/Hansen (bestilt av Norcem)? Hvis du har det, så burde det ikke være krevende å ta en avgjørelse. Rapporten handler ikke bare om samdrift, men om et eventuelt deponi i Dalen gruver i sin helhet. Det hersker ingen tvil: et deponi vil ikke bare være farlig, men også ulovlig etter avfallsforskriften § 9-4.

Lytter du bare til hva Erna, Miljødirektoratet og NOAHs fanklubb forteller deg, og godtar alt du hører for å tekkes sjefen? Ut ifra hva du sier til NRK, virker det som du slettes ikke har satt deg inn i saken på egen hånd.

Kom på banen og gi oss svar på om du har lest de relevante dokumentene fra uttallige fagpersoner som går imot deponi i Brevik, spesielt den siste rapporten av Myrvang/Hansen.

Det trengs ikke ytterligere utredninger!

(Åpent brev til statsråd Rotevatn )

UAKTUELT: En samdrift mellom Norcem og deponi for farlig avfall er ikke bare farlig, men også ulovlig, skriver Ayla Backe. Foto: Norcem