Sikrer Nato freden?

Oberstløytnant Tormod Heier holdt et foredrag på Sitt Ned i Skien nylig i regi av Nei til atomvåpen i Grenland. Heier holdt et tydelig og interessant foredrag med forståelig språk, innlevelse og kunnskap om historien. Hans bidrag til et folkelig forsvar av Norge som alternativ til fortsatt opprustning og medlemskap i Nato hadde han av forståelige grunner ikke.

Heier fremsto som en moderne offiser med radikale holdninger og med sterk skepsis til USAs økende militær overlegenhet i verden. Dessverre er dette i alt for liten grad kun utrykk for en gryende motstand mot verdens hysteriske våpenkappløp.

På spørsmål om hvordan Norge skal unngå å bli trukket enda mer med i Natoledede krigshandlinger for å følge de forpliktelser som Nato-medlemsskapet innebærer, var svaret at Norge sjøl må ruste opp og bygge opp sitt eget forsvar i betydelig grad for å gjøre seg mer uavhengige av militær bistand fra USA i forhold til Russland. I dag ville et angrep fra Russland være over i løpet av et par timer om vi ikke hadde hatt USA i ryggen. Til tross for dette er Russlands BNP på størrelse med Spanias. Russlands totale militærutgifter tilsvarer det USA bruker på å øke sitt militærbudsjett årlig.

Dilemmaet til Norge er følgende: Russland er i dag en betydelig atomvåpenmakt med isfrie havner i Nord og tilgang til det nordlige Atlanterhavet og dermed utgjør de en reell trussel mot USA. Det er denne maktbalansen som har holdt oss på pinebenken i 75 år, og som så langt har skapt fred i Norge. Vel og bra. Dagens hysteriske opprustning med et stadig mer aggressivt USA som med sine enorme militære slagkraft og som styres av en uberegnelig og egenrådig president, gjør at vi må tenke annerledes.

Spørsmålet vi må stille oss er om vi fortsatt kan være med i den militæralliansen som gradvis blir mer usikker (eller hjernedød som president Macron uttalte det) og som starter kriger, og i økende grad bygger nettverk og baser i alle verdensdeler?

Krig kan utløses ved misforståelser og uhell. Vi har levd i fred med våre naboer i alle år. Vi driver, og har drevet, vennskapssamarbeid med Russland og det russiske folk. Folket på begge sider av grensene ønsker ingen utslettende krig. Heier pekte på dette samarbeidet som svært viktig. Trusselen fra øst kommer til å være på rødt nivå så lenge Norge er et aktivt oppmarsjområde for amerikanske styrker. Russlands fortsatte eksistens beror i realiteten på at de kan nå USA med langtrekkende atomvåpen som er plassert tett inntil den norske grensa i nord. Norge må derfor vise klokskap og arbeide aktivt for styrke våre vennskapsband til alle våre naboer i øst.

Om vi skal ruste opp eget forsvar så må dette få konsekvenser for hvor stor bindingen til Nato bør være. Finland har i dag et lang mer effektivt forsvar enn Norge. Det samme har Sverige. Vi må tenke nytt og en nordisk forsvarsallianse vil sannsynlig kunne øke tryggheten i nordområdene ved å minske russernes frykt for ytterligere amerikansk styrkeoppbygging i nordområdene og dermed tett inne på russisk grense i nord. På den annen side må den totale opprustningen i verden reduseres fordi klimautfordringene er enorme!

Mens vanlige borgere skal spise mindre rødt kjøtt eller kjøre mindre bil og fly så er forsvarsutgiftene i Norge og sannsynligvis i de fleste land unndratt klimaregnskapet. Alle partier på stortinget vil øke forsvarsugiftene. Det er usannsynlig at vi i uoverskuelig framtid vil få elektriske F-35 eller elektriske tanks. Er vi klar over hvor mye det norske forsvaret forurenser? Hvorfor er ikke dette et tema?

Det beste forsvaret vi har mot politiske overgripere og for å bevare livet, friheten og demokratiet er et solid folkeforsvar. Milliarder av kroner kan spares og millioner av liv kan spares ved å trene på sivil ulydighet, gerilja og aktivt lokalt motstandsarbeid i tilfelle krig. Dette er det utallige eksempler på i land der det blir begått politiske overgrep.

Hva frykter aggressorene og stormaktene mest? Jo det er et folkeopprør hvor mennesker rett og slett ikke finner seg i å bli trampet på, ydmyket og utnyttet. Det er kanskje her vi bør sette inn innsatsen. Naivt, mener mange, men hva er alternativet til ytterligere opprustning? Det viktigste vårt land kan ha er et sterkt indre forsvar som kan trygge demokratiet og hindre at vi blir angrepet utenifra. Både styrking av landforsvaret, Heimevernet, etterretningen og politiet er avgjørende for å forsvare egne borgere på norsk jord. Alternativet er å være militær slagmark for stormaktene.

NORDOMRÅDENE: Nordområdene er strategisk viktige, både for NATO, USA og Russland. Bildet er fra trening på Bardufoss. Foto: Lars Magne Hovtun