BRYR SEG IKKE: Ap bryr seg ikke om at Porsgrunn har vel Norges mest interessante sjøfartshistorie med sjøfolk og redere i verdensklasse, skriver Ole Jakob Løvsjø. Foto: Arkiv/Helge Ottesen

Sjøfarten og stiftelsen skal vekk

Kommunen har sagt opp leieavtalen med museumsstiftelsen i Porsgrunn. Det gjelder seks bygninger på Frednes.

Begrunnelsen er mislighold, det vises til avtalens punkt 2, som sier at Porsgrunn Historielag plikter å vedlikeholde bygningene og tekniske installasjoner. Kommunen mener denne plikten ikke er overholdt da bygningene bærer preg av stort vedlikeholdsetterslep. Tidligere har kommunen prøvd en annen vri, og prøvd og presse Stiftelsen Porsgrunnsmuseene ut av sjøfartsmuseet og området der. Da var begrunnelsen at stiftelsen er udemokratisk og uhensiktsmessig og at kommunen ikke kan bevilge penger til en stiftelse med et styre utenfor kontroll.

Kommunen mener også at kommunen er best egnet til og ta vare på bygningene. Utrolig at de kan si det med sin bygg-og-riv-politikk. Det er snart ikke svømmehaller igjen, da de må rives og bygges opp igjen på grunn av dårlig vedlikehold. Kommunen har store etterslep på vedlikehold. Stiftelsen hadde fint greid å vedlikeholde bygningene hadde de bare hatt penger. Det er en flott dugnadsgjeng som holder på. Hvordan skal kommunen greie å vedlikeholde de seks bygningene når de ikke har penger til vedlikehold av skole og svømmehaller?

I fjor høst søkte stiftelsen om 300.000 fra Riksantikvaren om penger til maling og kitt til Prestegården, men fikk nei. Begrunnelsen var at det står i stiftelsens vedtekter at i tilfelle stiftelsen oppløses tilfaller stiftelsen eiendeler Porsgrunn kommune. Ser nesten ut som de vet eller regner med at kommunen overtar. Siden kommunen vil ha de seks bygningene, hvor skal stiftelsen gjøre av eiendelene og hvor skal sjøfartsmuseet gjøre av alle eiendelene? Det meste er fra seilskutetiden og passer i bygget fra samme tid. Noe annet er uhørt det er det som er museum.

Kommunen sier de vil finne en bruk som tilpasses bygningene slik at de får beholde sin verdighet, ja hva blir det tro? Kommunen har planer om å sette opp et bygg på 1000 kvadrat for Grenland Friteater. Hvem skal betale det? Eiendomsselskapet deres, for så å ta leie fra teateret, for kommunen har ikke penger. Er det konkrete planer for hvordan det blir seende ut? Blir det like stygt som DuVerden, så grøss å gru.

Leste også at Kåss og Ingebretsen tenkte høyt. De vil flytte sjømannsforeningen opp i det nye bygget. Da må vel vi også betale leie, men det blir helt sikkert aldri aktuelt. Vi kommer aldri til å flytte. Husk, uten alle pengene fra sjømannsforeningen, hadde antakelig ikke DuVerden blitt bygget. Likevel vil Ap ha oss vekk, det er takka vi får. Her lukter det svidd lang vei. Tydeligvis har Ap store planer. En ting er sikkert, sjøfarten og stiftelsen skal vekk for enhver pris.

Ap er totalt hensynsløse og driver bulldoserpolitikk. De bryr seg ikke om at Porsgrunn har vel Norges mest interessante sjøfartshistorie med sjøfolk og redere i verdensklasse. Porsgrunn hadde også en stund Norges største seilskuterederi. Og hvem startet Porsgrunn Porselen? Det var reder Johan Jeremiassen. Jeremiassen og hans skuter og sjøfolk fraktet råvarene til fabrikken, uten dem hadde det ikke vært noen porselensfabrikk Men sjøfartshistorien skal vekk, det ser vi. Museet er stengt, de har ikke penger. Alt dette er politisk villet. Vi får se og håpe det beste, men med Ap ved rattet ser det helsvart ut.

Ole Jakob Løvsjø

Porsgrunn Frp

BRYR SEG IKKE: Ap bryr seg ikke om at Porsgrunn har vel Norges mest interessante sjøfartshistorie med sjøfolk og redere i verdensklasse, skriver Ole Jakob Løvsjø. Foto: Helge Ottesen