PÅVIRKNING: Hvem kan da ha større legitimitet og påvirkning enn ordføreren vår? spør Ole-Geir Hoppestad. Foto: Per Arne Rennestraum

Skagerak Energi – Skiens arvesølv

Skagerak Energi er Skiens og Grenlandkommunenes arvesølv.

Fra etablering av kraftverk i Laugstol i 1885 til etablering av SKK i 1912 og med flere sammenslåinger og oppkjøp fram til 2001. Da ble Skagerak Energi dannet med nytt selskap dannet av Vestfoldkraft, Statkraft og SKK.

Vestfoldkraft solgte seg ut samme året til Statkraft – mens grenlandkommunene heldigvis beholdt sine eiendeler og fastholdt at administrasjonen med alle arbeidsplasser fortsatt ble i Porsgrunn. Et aktivt eierskap av Grenlandkommunene.

Skagerak Energi er derfor ikke hvilket som helst selskap, med 650 ansatte og 3 milliarder i omsetning og altså hovedsete i Porsgrunn.

Det har vært utspill de siste årene om nye emisjoner med mer som ville svekket vår eierandel. Dette har vært avvist – Grenlandkommunene har stått imot og derfor beholdt det lokale eierskap. Dette mener jeg er viktig også i framtiden. Slik kan vi beholde arbeidsplassene i Grenland, utbytte til kommunene, og påvirke selskapets drift.

Hvis en leser selskapets visjoner om selskapets samfunnsansvar, med fokus på miljø, ren energi og lokal utvikling, viser det at det er viktig med bruken av lokal påvirkning med de eierandelene kommunene har. Med ca. 34 prosent av aksjene kan Grenlandskommunene beholde denne påvirkningen med den styringsretten det medfører. Vi har styremedlem som kan være med tidlig i prosesser både på økonomisk og faglig utvikling av selskapet, samt den samfunnsmessige utvikling som er viktig for vårt område.

Hvem kan da ha større legitimitet og påvirkning enn ordføreren vår? I alle år har vi hatt sentrale politikere i denne posisjonen. Det har vært med på å få utviklingen av selskapet i vårt områdes og selskapets interesser.

Arbeiderpartiet i Skien har bedt vår ordfører å ta på seg dette ansvaret. Hedda har som alle skjønner sagt ja, og ble valgt i bystyret sist torsdag til å representere oss i Skageraks styre. Vi er glade for at hun gjorde det og tok på seg denne oppgaven i tillegg til sine oppgaver som ordfører. Med sin nå allerede lange erfaring som fylkespolitiker, kommunepolitiker med 10 år i ordførerstolen, styremedlem i private bedrifter, stort kontaktnett med næringslivet i Skien og Grenland, da er hun selvfølgelig også godt kvalifisert for oppgaven.

Lykke til med oppgaven, Hedda.

Ole-Geir Hoppestad

Bystyrerepresentant, Skien Arbeiderparti

Artikkelen fortsetter under annonsen.