Foto: Bjørnar Larsen

Skal andre prinsipper gjelde for en fotballklubb?

LEDER: AS Odds stadion kan ikke betjene sin gjeld til Skien kommune. Det koster ikke mye, men har også en prinsipiell side.

Den 7. mai i fjor behandlet bystyret i Skien en søknad fra selskapet AS Odds stadion. Selskapet har gjeld til Skien kommune etter byggingen av stadionanlegget. I 2007 ble det bevilget 15 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak rundt stadion, med en kostnadsfordeling mellom utbygger (AS Odds stadion) og Skien kommune. Det ble besluttet at AS Odds stadion skulle bidra med et tilskudd på 4,15 millioner kroner.

Tiltakene ble dyrere enn forventet, og i 2008 måtte AS Odds stadion påta seg å betale ytterligere 350.000 kroner, mens kommunens låneopptak økte med 3,9 millioner kroner. Det var enighet om at AS Odds stadion skulle betale sitt tilskudd i fire like store avdrag, det første i 2008 og det siste våren 2010.

I 2009 ble det fastslått at «selskapets innbetaling iht finansieringsplanen lot seg ikke gjennomføre». Det ble derfor vedtatt i bystyret å lage en ny nedbetalingsavtale med AS Odds stadion, der Skien kommune tok opp et lån på 4,5 millioner kroner. Innbetalingsavtalen innebar at AS Odds stadion skulle betale ned beløpet over 15 år, der kommunens renter og avdrag ble dekket.

I 2013 var AS Odds stadions gjeld til Skien kommune 3,2 millioner kroner. Selskapet søker om utsettelse fordi inntektene kommer fra Odds ballklubb, som trenger midler til å legge nytt kunstgress. Formannskapet vedtar avdragsfrihet, men rentene løper.

I 2019 søker AS Odds stadion om å få ettergitt gjelden, som nå er på 3,6 millioner kroner. Formannskapet sier nei. I 2020 søker selskapet om ett års avdrags- og rentefrihet. Bystyret sier ja, men sier samtidig at «bystyret ber AS Odds stadion før årets utgang legge fram forslag til en nedbetalingsplan for gjenstående gjeld til Skien kommune».

Én uke senere meddeler AS Odds stadion, til Skien kommune, at selskapets inntekter og forpliktelser tilsier at selskapet «kan følgelig ikke presentere noen plan som med sikkerhet viser en sannsynlig nedbetaling av lånet» og at «både dagens økonomiske situasjon og med bakgrunn i historisk omsetning i selskapet, kan vi slå fast at det vil bli krevende å betale renter og avdrag på lånet». AS Odds stadion sier ergo selv at de ikke evner å følge opp avtalen de har med kommunen. De har igjen søkt om rente- og avdragsfrihet fram til april 2022.

Kommunen beregner rentefritaket til 100.000 kroner. Det velter ikke et kommunebudsjett, men dette begynner å ligne en sak der prinsippene er viktigere enn pengene. Og prinsipper kan ikke være annerledes for en fotballklubb enn andre.

Én uke senere meddeler AS Odds stadion, til Skien kommune, at selskapets inntekter og forpliktelser tilsier at selskapet «kan følgelig ikke presentere noen plan som med sikkerhet viser en sannsynlig nedbetaling av lånet» og at «både dagens økonomiske situasjon og med bakgrunn i historisk omsetning i selskapet, kan vi slå fast at det vil bli krevende å betale renter og avdrag på lånet». AS Odds stadion sier ergo selv at de ikke evner å følge opp avtalen de har med kommunen uten å «måtte henvende seg til Odds ballklubb for å få dekket underbalansen». De har igjen søkt om rente- og avdragsfrihet fram til april 2022.

Kommunen beregner rentefritaket til 100.000 kroner. Det velter ikke et kommunebudsjett, men dette begynner å ligne en sak der prinsippene er viktigere enn pengene. Og prinsipper kan ikke være annerledes for en fotballklubb enn andre.

Foto: Bjørnar Larsen