TRIST: I 2022 er det trist å lese at det bare er 18 kommuner som har samboergaranti i sine lokale forskrifter om rett til opphold på sykehjem, skriver Halvor Berg-Hanssen. Foto: Anniken Wathne

Skal vi ha rett til å bo sammen hele livet?

Hvilken kommune du bor i, avgjør om du og din partner kan bo sammen, også etter at den ene må ha heldøgns omsorgsplass. Skal det være slik? At det er kommunen som i realiteten skal bestemme når et samliv skal opphøre?

Under overskriften «Ole og Sylvi får bo sammen fordi de bor i riktig» kommune» på NRK.no den 22. mars 2022, kan vi lese om at det kun er 18 kommuner i Norge som garanterer at eldre får bo sammen når den ene trenger sykehjemsplass. Nannestad sykehjem i Nannestad kommune har et eget rom satt av til par som ønsker å bo sammen, selv om det kun er den ene ektefellen som har et omsorgsbehov som gir rett på sykehjemsplass.

«Virksomhetsleder for helse i Nannestad, Elin Teslow, er overrasket over at hennes kommune er en av få som vektlegger samboergarantien. Det er ikke ofte de må ta i bruk garantien, men det er en god trygghet, mener hun». Hun sider videre: «Jeg synes det er veldig fint å kunne ha muligheten for det. Fordi det er helsefremmende for enkelte å kunne bo sammen.»

I 2022 er det trist å lese at det bare er 18 kommuner som har samboergaranti i sine lokale forskrifter om rett til opphold på sykehjem. Rett til og mulighet for å kunne bo sammen hele livet, om dette er det som er ønske, burde vi selvsagt både heie på og legge til rette for. For meg blir det helt galt å splitte opp samboende bare fordi den ene trenger og har rett til heldøgns omsorgsplass.

Jeg hadde en forespørsel til utvalg for helse og omsorg om dette, mulighet for at samboende kan bo sammen også på sykehjem. Konklusjonen er at Skien kommune ikke har en slik samboergaranti i sine lokale forskrifter om rett til opphold på sykehjem. Par kan bo sammen på sykehjem kun om begge har rett til heldøgns omsorg, og bare etter samtykke fra brukerne og deres pårørende.

Vil vi ha det slik? Eller vil vi ha gode praktiske løsninger som ivaretar mennesker som samboende par også inn i livets siste oppløpsside?

Høyre er på linje med eldreombud Bente Lund Jacobsen som uttaler til NRK: «Det burde vært en folkerett at man har en samboergaranti i alle norske kommuner i dag. Og det skulle bare mangle at man ikke skulle få bo sammen på slutten av livet.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg, som Høyre-politiker i Skien, kaller til endring. Endring i hvordan vi sørger for at mennesker som har levd et liv sammen også skal ha det tilbudet på våre institusjoner.

I Norge i dag har vi en nasjonal forskrift som vi kaller verdighetsgarantien, der det blant annet står at de som ønsker det skal få bo sammen. Denne kalles samboergarantien og var ny i 2020

Vi får om ca. et år ferdig et flunkende nytt sykehjem i Kverndalen, vi planlegger for utvidelser på Lyngbakken. I den planleggingen bør vi også planlegge for familierom for par som ønsker å bo sammen, selv om bare den ene har krav på heldøgns omsorg.

Dette vil jeg jobbe for som helsepolitiker i Skien – fordi det er god omsorg for de som trenger det.

Halvor Berg-Hanssen

Opposisjonsleder i utvalg for helse og omsorg i Skien (H)