«Skam dere, de som er for dette idiotiske prosjektet»

Økonomien i Skien, det nye sykehjemmet i Kverndalen og konsekvensene etter valget er temaene i dagens Hallo Varden.

Økonomien i Skien kommune (og fylkeskommunen)

Fylkeskommunen er oppgitt over all knusing av glass i busskurene, med rette. Pengene ville de heller brukt til tryggere skolevei. Men det er ikke bare dette hærverket som tar penger fra det budsjettet.

Skien kommune vill stjele penger fra potten i bypakka som er til en tryggere skolevei, og til en meningsløs bru. Men det stopper ikke der. Bystyret vil gjerne øke tempoet i utbygging av flere sykehjemsplasser, men sier samtidig: «I budsjettene som er vedtatt så er det ikke rom for å drive de sykehjemsplassene som allerede er vedtatt utbygd».

Altså man vedtar utbygging av sykehjemsplasser som man ikke har penger til å drifte! Da har kommunen heller ikke penger til å drifte denne brua med årlige x antall millioner. Skam dere, de som er for dette idiotiske prosjektet, og som man sier i kriminelle miljøer: Vi vet hvem dere er!

SHH

GANGBRU: Gang- og sykkelbru over Bryggevannet i Skien Foto: Skien kommune

Det kommer til å koste

Det kommer til å bli stille etter den enorme jubelen på venstresiden, når regningen for den enkelte blir synlig.

Alt blir dyrere. Mat, klær strøm reiser, drivstoff, bolig, skatter og avgifter. De fattigste kommer, som alltid, enda dårligere ut enn før.

Det ligger i korta på venstresiden at nå skal vi som bygget landet få svi framover. Miljøavgifter skal koste, er parolen.

Hans Døvik

Kverndalen bo- og servicesenter

Mange er forarget i leserinnlegg og på Facebook over stengingen av Kongens gate i forbindelse med byggeprosjektet. Her har Skien kommune, overfor sin befolkning og særlig for de handlende i Skien, vist sin udugelighet.

Her har vi et prosjekt i opp mot 400 millioner kroner. Som stor innkjøper må det være tindrende klart at alle forhold knyttet til utførelse, plassering av byggkraner og Kongens gate oppe i det hele må være avtalt på det tidspunkt kontrakten underskrives.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som innkjøper og utfører av større prosjekter enn Kverndalen forutsetter jeg at det er en tidsplan og en HMS-plan for alle faser av et slikt byggeprosjekt. Man vet hva man skal bygge og når tid man trenger enten det er kraner eller riggplass. Det å lage ny risikovurderinger i etterkant av en avklart byggeprosjekt er ikke godt nok.

Har Skien kommune gått med på den ekstra stengingen av Kongens gate for å slippe en tilleggsregning ved at de ikke har gjort avklaringene av detaljene og HMS på forhånd?

Jeg skjønner kanskje nå at Skiensmodellen har en spesifikasjon som man i alle fall burde være beskjemmet av. Her må politikerne sette de rette folkene på kurs i innkjøp og prosjektgjennomgang.

Ruben Kaasa

Foto: Fredrik Nordahl

Varden retter

Onsdag skrev Varden om et nytt utsalget av indie-bøker i Skien, og at dette blir landets første. Nå har Varden blitt kjent med at i alle fall Heim bokhandel i Bergen har solgt indie-bøker siden november 2019.