Skattebetalerne bidrar med såpass mye til teateret at hver innbygger burde fått en gratisbillett hver

LEDER: Det offentliges bidrag til teaterpublikummet er voksent.

Kommende uke kommer formannskapet i Skien, og senere bystyret, til å bevilge et tilskudd til Teater Ibsen. Kommunedirektørens forslag er 4,26 millioner kroner. Det er ingen tvil om at dette også er penger, men uvettig pengebruk er det ikke. I tillegg har det blitt bevilget en snau million til Ibsen Awards.

Det skattebetalerne imidlertid må være klar over, er dette: Det offentlige bidrar med totalt 1263 kroner per publikummer – og dette er et regnestykke som krever en liberal tolkning av hvor mange som faktisk går i teateret. I 2019 var det totalt 34.990 publikummere for det teateret omtaler som «alle kategorier». På egenproduksjonene var det 6570 publikummere. «Totalt publikum formidlet av egen virksomhet» var drøyt 21.000.

I 2019 var Skien kommunes totale bidrag 4,9 millioner kroner. Telemark fylkeskommune bidro med 4,0 millioner, mens Vestfold la inn 3,9 millioner. Det statlige bidraget var på totalt 31,37 millioner kroner. I sum utgjorde tilskudd fra det offentlige 44,2 millioner kroner. Teaterets totale inntekter var 49,67 millioner kroner.

Det offentlige sørget dermed for 89 prosent av teaterets inntekter. Til sammenlikning utgjorde «billett- og programsalg» beskjedne 2,67 millioner kroner – eller 5,4 prosent. I 2018 var billettsalget på kun 1,2 millioner kroner.

Det er imidlertid verdt å påpeke at skattebetalerne i Skien, Vestfold og Telemark ikke betaler mer for scenekunst enn andre steder i landet. I vår gjorde Varden samme regneøvelse for Teatret Vårt i Møre og Romsdal, Teater innlandet og Trøndelag Teater, som alle får rundt 1.300 kroner i tilskudd per publikummer. Landets største teater, Nationaltheatret, blir sponset av staten med 832 kroner.

Det er også et vesentlig poeng at Stortinget har bestemt at det offentliges tilskudd skal fordeles med 70 prosent fra staten og 30 prosent fra regionen. Ergo er det en fastlåst fordelingsnøkkel som, i praksis, forplikter kommunen og fylkeskommunen.

– Det offentlige bruker veldig mye penger på en engere krets, hevdet Jørn Inge Næss (Frp), om teateret, i bystyret i våres. Han tar ikke direkte feil. Hans budskap var imidlertid at teateret må ha som ambisjon å nå ut til flere. I år synes dette, av høyst naturlige årsaker, å være svært krevende.

Det er riktig, bra og nødvendig at vi har et vitalt teater i Skien og fylket. Oppmerksomheten rundt «Og hjertet er en kommunefarga regnbue» har vært bra for teateret. De offentlige tilskuddene er imidlertid såpass rause at det ikke hadde vært urimelig at hver innbygger burde ha fått en gratisbillett hver. Da kunne de kanskje også fått en mulighet til å oppdage kvaliteten teateret står for.