Foto: Varden

«Skien kommune har ukentlige faste etter skoletilbud på alle kommunens ungdomskoler»

Ungdomstilbud og strøm er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Skal bli flere møteplasser for ungdom i Skien

I Varden 24.11 spør «støttespiller» om hva kommunen tenker om møteplasser for ungdom som sogner til Gjerpen ungdomsskole. Det var et godt spørsmål som krever et svar. Politisk er vi, som deg, opptatt av å ha gode møteplasser barn og ungdom i Skien.

Det er ikke alle som driver med organiserte aktiviteter eller har funnet sitt ungdomsmiljø. Det kan føre til at en del «henger» litt rundt. Ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men det kan føre til uønskede aktiviteter. Derfor er det viktig å få til flere møteplasser og aktiviteter ute i bydelene ved blant annet å ta i bruk skolene utover den vanlige skoletiden. Under siste utvalgsmøte i oppvekst var et av punktene for 2022 å styrke nettopp dette feltet. Vedtaket i posisjonen ble:

Utvalg for Oppvekst vil avsette 1 mill kr til å forsterke skolenes arbeid med inkludering, deltakelse og mestring med utgangspunkt i utfordringer ved den enkelte skole. Skolene oppfordres til å iverksette både faglige og sosiale tiltak. Forsøk med leksefri skole kan inngå i dette. Likedan å stille lokaliteter til disposisjon «etter skoletid» for barn og unge. UOPP viser bl a til Stigeråsens organisering av mestrings- og inkluderingsarbeid i skoletid og på elevenes fritid og vil understreke den merverdi som kan oppnås ved å arbeide tverrsektoriell og ved å inkludere frivillig sektor. Ber adm legge fram en sak 1. kvartal 2022 for UOPP som belyser hvordan midlene kan disponeres.

Det betyr at vi vil bruke 1 million kroner neste år for å lage modeller som kan brukes aktivt ved de ulike skolene/bydelene våre. Tror dette kan være en vei å gå for å styrke innsatsen inn mot de unges behov for flere aktiviteter.

Roger Hegland

Leder, Utvalg for oppvekst (Ap)

Møteplass for ungdom

Det ble stilt spørsmål i denne spalten om møtested for ungdom i nordre bydel i Skien.

Det er flott at kommunenes innbyggere engasjerer seg i ungdomstilbud i kommunen og det er ingen tvil om at gode møteplasser i bydelene er viktige forebyggende arenaer.

Skien kommune har ukentlige faste etter skoletilbud på alle kommunens ungdomskoler, også på Gjerpen. Dette er godt besøkt lavterskeltilbud for ungdom i bydelene med aktiviteter og mat. I tillegg har vi sentrumstilbudet Hedvigs hybel i underetasjen av Ibsenhuset som er åpent flere dager i uken. Der finnes blant annet kafe, møte og hengested og ulike fritidstilbud som gaming, kreativt verksted mm.

Det finnes også ulike tilbud for ungdom i enkelte bydeler i regi av andre frivillige aktører som Røde Kors og Frivilligsentralene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Katrine Daviknes, enhetsleder Fritidsenheten

Skien kommune

Fartsgrenser

40 km/h er øvre hastighet i Hulkabakken.

70 km/h er øvre hastighet i Hulkavegen.

50 km/h er øvre hastighet Klyvevegen.

Dette bør både politiet og Varden lære seg.

«Irritert» bilist

Bravo!

Kim Friele begraves på statens bekostning!

Et menneske som i norsk og internasjonal sammenheng har gått foran i kampen for homofiles rettigheter, og derfor også reddet mange liv og skapt en åpenhet som vi alle uansett legning skal takke henne dypt og inderlig for.

Jan Ø. Wiig

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anne Linboe og PBL tar feil

PBL ville stenge dørene til 2000 velferdsprofitører fra klokka 14.00, onsdag 24/11. God jul, barnehageforeldre.

Du spør hvorfor? Jo, de mener regjeringa tar fra dem sårt trengte penger til pensjon.

Problemet er at disse kommersielle aktørene har tatt ut mye av det de skulle satt av til pensjon, i profitt. Pensjonssparing for ansatte blir kompensert, om det blir brukt til pensjonsordning.

Problemet er at mange kommersielle, med trykk på kommersielle, har henta ut profitt istedet for å bruke det på pensjon. Dette skjønte til og med Solberg-regjeringa!

Så dette er godt nytt for alle barnehageansatte!

Joda, mange kommersielle aktører kommer kanskje til å legge ned, men unga trenger fortsatt barnehage. Da må det offentlige, eller ideelle aktører som Kanvas, steppe inn å overta drifta.

Tida er over for at kommersielle aktører skal få lov til å, mer eller mindre, frie tøyler i et marked, som på på ingen måte burde vært åpent!

Thomas André Fjeld Bjørholdt

Straumpris og ljos

Folk hyler og skrik over dyr straum for tida. Det er forståeleg når det gjeld slike som treng varme og ljos og annan energitilgang i nærings- og beredskapssamanheng, såkalla nyttestraum. Og dei som treng straum til påkrevd oppvarming og matlaging mv. og som kanskje har dårleg rå.

Men dei som klagar på straumrekninga for det unødvendige luksusforbruket sitt bør halde kjeft. Ljos som står på ute og inne dag og natt året rundt på hytter og hus, ja til og med i oppvarma innkjørsler mv er heilt unødvendig. Ljosorgiane i byar og serleg i hytteområda der hyttene stort sett står folketome må kallast luksus eller rettare sagt usolidarisk sløsing med kraftressursane.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Ringsaker kommune vil ein i visse hytteområde forby unødig belysning både på sjølve hyttene og elles i området. Argumentet her er at ljos til alle døgnets tider er unødvendig og forureinande. Dessutan kan det vera godt for byfolket, som stort sett har hyttene og er mest i området å unngå og oppleve ein natur opplyst av kunstig ljos, som avveksling frå byens opplyste hus og gater.

Da kan ein sjå stjernehimmelen og månen, noko som kan vera viktig mentalhygiene for byfolk. Dessutan er kunstig ljos utandørs naturforureining som vekker frykt for dyrelivet i området. Kanskje fleire hyttekommunar burde tenke som Ringsaker, som ein solidarisk fellesdugnad for å økonomisere med fellesskapets energiressursar.

Jon Ingebretsen