Foto: NTB Scanpix

«Skjønner de ikke hvor viktig og verdifullt frivillig arbeid er»

Skattefradrag for gaver og giftstoffer er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Ingen skam å snu, Støre & co!

I år er det frivillighetens år. I en årrekke har enkeltpersoner og frivillige organisasjoner gjort en kjempeinnsats med gratis arbeid, til hjelp, nytte og glede for det norske samfunn.

I skattemeldingen er det en post der en kan få fradrag i inntekt for gaver gitt til en rekke frivillige organisasjoner. Denne listen står på skatteetaten.no. Det er naturlig at folk gir mer, når de samtidig kan få en skattefordel. Så dette må være en klok ordning.

Maksbeløpet som kan trekkes fra har de siste årene vært kr 50.000. I år når vi markerer frivillighetens år, synes jeg det hadde vært naturlig å høyne dette beløpet, til for eksempel kr 60.000. Men Støre og regjeringen har gjort det stikk motsatte. De har bestemt at fra og med 1.1.2022 skal maksbeløpet halveres til kr 25.000.

Skjønner de ikke hvor viktig og verdifullt frivillig arbeid er for Norges befolkning? Hvordan hadde samfunnet vårt vært uten de frivillige? Bruk vettet, det er ingen skam å snu!

Norsk borger

Snøbrøyting og giftstoffer

Når det gjennom vinteren brøytes ved snøfall og snøhaugene hoper seg opp i bykjernen og i områdene rundt, så kunne man tidligere kaste snøen ut i havnebassenget, noe som var en lettvinn og grei måte å bli kvitt snømassene på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men å kaste snøen ut i elven i dag, kan man ikke, nå må man i stedet finne et annet sted på «landjorden for denne. Denne nye forordningen er kommet fordi, slik jeg har forstått det, er redd for at snøen som kastes i havnebassenget, forurenser dette.

Dette står i grell kontrast til hva som allerede er av giftstoffer i havnebassenget. stoffer som ligger på bunnen og hvor den meget omdiskuterte gangbroen skal bygges.

For å bygge denne broen, må det graves, pigges ned stålpeler, bores og sprenges, noe som vil virvle opp giftstoffene som ligger i bunnen av havnebassenger og deler av Skienselven, disse grunnet Unions tidligere virksomhet.

I bunnen av havnebassenget ligger tungmetaller, PCB, PAH og TBT, forurensende sedimenter og miljøgifter som Bisfenol A, Norfenol og DDT, disse er i klasse V, som betyr stort alvor.

Skienselven er et arondert vassdrag hvor laks, sjøørret, smolt og ål, vandrer, tenk hva en anleggsplass i havnebassenget vil bety for disse. Glemmes må det ikke at elven også er en av de beste lakseelver i Norge.

Nevnes må også Katteskjær, hvor det hekker makrellterner, en fugleart som er sterkt utrydningstruet, det samme gjelder for fiskemåken, i tillegg er det et yrende fugleliv på den lille øya. Katteskjær blir en del av brobyggingen og blir dermed ødelagt under dette arbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med dette som bakteppe, ønsker jeg å fortelle om den virkelige forurensningen og hva vi kan risikere av giftopphopning ved en brobygging og dette har ikke noe med noen billast med brøytesnø å gjøre!

Starter man opp bygging av den omdiskuterte gangbroen over Bryggevannet, vet man også at giftstoffene vil manipuleres og virvles opp, er dette bedre enn snø som kastes uti?

Nina Melfald

Nyliberalismen tar livet av hele samfunn

Det blei illustrert for oss allerede på 1990-tallet. Sovjetunionen falt fra hverandre og Russland valgte en kompetent leder for revolusjonen, men en inkompetent leder til å føre samfunnet videre. Det skulle vært et demokratisk land med sosiale goder folk var vant til fra kommunismens tid.

USA og vesten sendte sine verste nyliberalister som rådgivere og det økonomiske livet blei sluppet «fri», fri for kontroll, fri for sosialt ansvar, kun med et mål om å tjene mest mulig penger for investorene. Vi vet hvordan det har gått. Samfunnet blei ødelagt, folk fikk aldri sin frihet, de blei prisgitt nyliberalismens uforutsigbarhet.

Nå skjer det samme i Norge. Det sies at ingen kunne forutsi de høye strømprisene vi har i dag. Det viser hvordan nyliberalismen, hvor målet er høyest mulig utbytte og helt uten sosialt eller samfunnsmessig ansvar, nok en gang er ødeleggende for selv veletablerte, demokratiske samfunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Grisebonden fikk nylig tre ganger så høy strømregning som i fjor på samme tid. Slik fører til en død virksomhet. De store, kraftkrevende industriene blei etablert med lave strømpriser. De har sjøl gått ut for å regulere strømprisene, på tvers av de nyliberalistiske premissene.

«Alle» mener vi ikke kan leve med de høye strømprisene, og «alle» vil regulere kraftproduksjon og -distribusjon. Noen angrer seg for vedtak de har vært med på, så da er det vel bare å snu, gjøre det riktige og forlate nyliberalismen som ideologi. Den hører ikke hjemme i et ansvarlig, demokratisk samfunn.

Inge Jørgensen