Hjemmehjelpen som jobbet hjemmefra og «Grenland på tvers med aviser»