annonse

Slå ring om Notodden sykehus

STENGES
STENGES: Er stengingen av operasjonsstuene fire uker i sommer en prøveballong? (Bildet er fra en Varden-reportasje på Notodden sykehus i 2016. Her er fem personer i sving med å fjerne overflødig hud.) (Foto: Nils Skumsvol)

Slå ring om Notodden sykehus som et fullverdig medisinsk og kirurgisk akuttsykehus, ber lederen av Sykehusaksjonen å Notodden.

  • Leserinnlegg

Ledelsen ved Sykehuset Telemark har vært flinke til å informere om tiltak og planer de har for Notodden sykehus igjennom avisene Telen, Ta og Varden. Den infoen bidrar til at mange folk som er urolige med tanke på hva som skjer med Notodden sykehus i framtiden, slår seg til ro med det.

Men så er det noen andre som ikke slår seg til ro, men som har hørt denne platen spilt tidligere, den gangen ble det ikke noe av det de lovet som ble sagt på platen, så da er vi fortsatt i forventning.

LES OM: Raset har revet med seg asfalten og ødelagt veibanen i en bredde på rundt 30 meter

Dette er fjernet

Det ledelsen ikke har sagt noe om, er alle de funksjoner som er fjernet fra Notodden sykehus siden 2016: Her kommer noen av de funksjonene:

1. Plastikk kirurgi utført av kirurger på Notodden. Tidligere en stor aktivitet med mye gjestepasienter.

2. Urologi. Tidligere gjort enklere urologisk prosedyrer, ikke kreft, med mange gjestepasienter.

3. Traumeteam/mottak. Sentralisert til Skien. Det er et tankekors at traumer sendes til Skien dersom Notodden sykehus ligger nærmere, dette er å bruke pasientens dyrebare tid ufornuftig. når man vet at pasienten må videre til Oslo, da verken Skien eller Notodden har thorax, kar eller nevrokirurgi.

4. Gynekologi, poliklinikk og dagkirurgi.

5. Vakthavende radiolog (røntgenlege). Dette gjør at vi ikke kan få gjort ultralyd

under vakttid. Dette i sin tur gjør at vi ikke får gjort drenasje av betennelser, drenasje av avstengte nyrer mm der man bruker ultralyd. Vi har også gått glipp av å diskutere uklare bilder med røntgenlege.

6. Mistet en LIS2 (utdanningslege) på kirurgisk avdeling. Har nå kun en!

7. Mistet et operasjonsteam. Forklaring på dette er at vi har for liten aktivitet. Dette er jo ikke så rart da man fjerner så mange funksjoner.

8. Reduksjon av anestesilege fra 2–1 på dagtid.

Stenger akuttkirurgisk i sommer

9. I tillegg prøver ledelsen nå å stenge all akutt kirurgisk beredskap fire uker i sommer. Dette gjøres ved å stenge operasjonsavdelingene og kirurgisk avdeling. Vi ser dette som et prøveprosjekt. Hvis dette «lykkes» uten noe stor politisk støy, ser vi at de kommer til å videreutvikle dette. Først med stenging i storhelger og etter hvert i helger generelt, og til sist forsvinner kanskje også akuttkirurgisk beredskap fullstendig?

LES OM: Telemark versting på deltidsjobber

Løfter

Sykehusaksjonen ser de samme farene som de tillitsvalgte og ber ledelsen ved Sykehuset Telemark om å la oss få se det skje, alt det dere har lovet skal tilføres til Notodden sykehus, og ikke bare se det dere tar fra Notodden sykehus. Dere har bl.a. lovet utvidelse av bygningsmasse, tilførsel av flere operasjoner og tjenester fra Skien.

For undertegnede og Sykehusaksjonen betyr alt som gjøres for å tilføre nye oppgaver og tjenester til Notodden sykehus, en styrking av det allerede høye faglige kompetansenivå Notodden sykehus i dag har. Dette bidrar ytterligere til nærhet, trygghet og forutsigbarhet for brukere av sykehuset i dag, i morgen og i framtiden.

Henrik Bakke, leder – Sykehusaksjonen

LESERINNLEGG: Sykehusene må tilbake til folkevalgt styring 

annonse