Slik kan kommunene hjelpe hoteller og restauranter

Vi bor i et godt land. Vi setter pris på regjeringens krisepakker med lån, utsetting av skatter og avgifter og håp om effekt av den nyeste kompensasjonsordningen for inntektsbortfall. Problemet er at det nå kun finnes sparepenger, og de tar snart slutt.

Lønninger gikk ut i mars, arbeidsgiveravgift i januar. Forsikringene og andre faste utgifter stopper ikke. Det er fantastisk at noen private gårdeiere og kommuner deler på byrden ved å stoppe husleia, og det er supert at andre bedrifter ikke avlyser arrangementene, men utsetter dem. Takk også til alle kunder og gjester som har valgt å betale for det de har avlyst. Men det monner ikke.

Anja Eriksen er daglig leder på Hotell Vic i Porsgrunn, som nå er stengt. Alle gjester og arrangementer forsvant over natten. 21 ansatte i 100 prosent og alle ekstrahjelper står uten oppgaver og er permitterte. Hotellet har ingen offentlig støtte og vil ikke tåle langvarig stenging med mindre de får inngått avtaler om lavere driftsutgifter de neste månedene. Undertegnede, Jorunn Isaksen, driver Jonas B. Gundersen i Porsgrunn og er også styreleder i NHO Reiseliv i regionen. Jeg fortviler over situasjonen og gleder meg stort til en dag igjen å åpne restauranten og få de ansatte på jobb igjen.

Reiselivet i regionen har opplevd sterk vekst de siste årene og har vært «kommunens beste venn» fordi de skaper skatteinntekter til kommunen, sysselsetter innbyggerne og skaper attraktive kommuner som folk har lyst å bo i og flytte til, ha konferansene sine i og så videre. Nå ber et samlet reiseliv kommunen om å fortsatt å være bestevenn, og hjelpe til gjennom krisen slik at folk har jobber å vende tilbake til når dette er over.

Legg til rette for aktivitet så fort det er trygt for folk å samles igjen. Gå igjennom budsjettet og sett av midler til kultur og arrangementer som skaper aktivitet og nye bestillinger hos hotell, restauranter og opplevelsebedrifter. Betal for arrangementer som allerede er avlyst. Ikke avbestill planlagte arrangementer, men flytt dem til senere.

Fjern kommunal skatt på næringseiendom. Mange hoteller er store og plasskrevende, og betaler derfor mye i eiendomsskatt. Å gi avkall på denne skatten de neste månedene, vil gi bedriftene sårt tiltrengt likviditet. Det samme gjelder andre faste utgifter som skjenkegebyr, avgift til vann, avløp og renovasjon.

Når dette er over skal vi reise oss, og gjøre alt vi kan for at kommunen igjen skal få et yrende reiseliv med sosiale arenaer som gjør at vi kan være sammen igjen.

KOMMER TILBAKE: Jorunn Isaksen, (t.v.) driver Jonas B. Gundersen og er styreleder i NHO Reiseliv Sør-Norge og Anja Eriksen, daglig leder på Hotell Vic i Porsgrunn, gleder seg til normale tider kommer tilbake og de kan åpne for fullt igjen. Foto: Privat