Bypakka bør ha et uttalt mål om å finne frem til nye løsninger sammen med næringslivet. Mulighetene innen transport og kommunikasjonssektoren er store – med et globalt potensial for innovative produkter og løsninger, skriver Torkild Follaug.
Bypakka bør ha et uttalt mål om å finne frem til nye løsninger sammen med næringslivet. Mulighetene innen transport og kommunikasjonssektoren er store – med et globalt potensial for innovative produkter og løsninger, skriver Torkild Follaug.

Smart Bypakke Grenland

Bypakke Grenland kan gi nye, spennende produkter og tjenester – hvis vi vil.

Regional konkurransekraft og attraktivitet er det som skal til for å skape vekst og positiv utvikling. Det er de fleste enige om. Hva og hvor mye som skal til for å bli konkurransekraftig og attraktiv er det derimot delte meninger om.

Kanskje er det et spørsmål om å enes om hvilken konkurranse vi skal konkurrere i, eller hva som antas å være mest attraktivt? Eller kanskje ikke. Bypakke Grenland illustrerer i alle fall helt klart at det hersker ulike oppfatninger om hva som er smart og riktig.

Smarte byer har blitt et populært samlebegrep på en ønsket utvikling av byer. Byenes ytelse skal heves. De skal fungere bedre og mer effektivt, med mindre ressursinnsats. Her har vi et betydelig teknologisprang i vente.

Vi er på vei inn i en tid med altomfattende internett eller Internet of Everything (IoE). Eksperter spår at 50 milliarder elektroniske enheter vil være koblet til internett innen 2020.

Dette er enheter som innhenter informasjon og kommuniserer med hverandre. Denne typen sammenkobling av maskiner gjør allerede i dag at trafikklysene i New York automatisk justeres etter trafikkbildet, og at du kan spille av film trådløst fra iPhone til TV hjemme i stua. Framtidens sammenkoblinger gir uante muligheter.

Torkild Follaug

Daglig leder, IKT Grenland
Torkild Follaug Daglig leder, IKT Grenland

Nye kommunikasjonsstrukturer er i full fart på vei inn i alle deler av samfunnet; industri, helsesektor, energi, transport og offentlig tjenesteyting. Derfor snakkes det om smart grid (el-nett), smarthus og smarte byer. Horizon 2020, EUs program for forskning og innovasjon, har øremerket 15 milliarder euro i 2014–2016 til satsing på smarte byer. Det er en betydelig særlig under dagens vanskelige økonomiske forhold. Informasjon og kommunikasjonsteknologi skal gi konkurransekraft og attraktivitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så er spørsmålet; kan Grenland ha nytte av teorier og erfaringer gjort knyttet til smarte byer?

Jeg er overbevist om at bunnplanken i en hver regions attraktivitet er arbeidsplasser eller muligheten for å skape arbeidsplasser. En region som lykkes med næringsutvikling og evner å skape arbeidsplasser, vil ha store muligheter for å investere også i andre kvaliteter som er bra for befolkningen. Derfor er det viktig at vi bringer inn næringsutviklingsperspektivene når vi snakker om store prosjekter som Bypakke Grenland. Fordelene tiltakene vil gi for næringslivet er kommunisert. Det jeg savner er perspektiver på hvordan næringslivet skal inviteres inn i forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til målsettingene i bypakka, og løsningene som skal bringe oss dit.

La meg gi et konkret eksempel: Bompengeinnkreving er en sentral del av finansieringen av Bypakke Grenland. Kostnadene for å kreve inn bompenger er beregnet til 410 millioner kroner over en periode på 9,5 år. Når vi tenker på trender og utviklingstrekk som altomfattende internett er det interessant å se på alternative løsninger til antennepunktene som ligger til grunn for de foreløpige kostnadsberegningene. Hvor mange andre elektroniske enheter kan potensielt brukes til å registrere passeringer?

Kan vi tenke oss at det utvikles nye produkter og tjenester som også gjør innkrevingskostnadene lavere? Svaret er ja. Den rette kompetansen finnes allerede i vår egen IKT-næring.

Utfordringene i Bypakke Grenland gir oss et glimrende utgangspunkt for å gå i gang spennende innovasjonsprosjekter. Bypakka bør ha et uttalt mål om å finne frem til nye løsninger sammen med næringslivet. Mulighetene innen transport og kommunikasjonssektoren er store – med et globalt potensial for innovative produkter og løsninger. 2,5 milliarder kroner i bypakkemidler gir et moment og mulighet for å utvikle innovative løsninger som kan selges flere ganger. Som gir økt konkurransekraft og attraktivitet.

Torkild Follaug, daglig leder IKT Grenland