SNIKINNFØRING: Posisjonen i Skien har sagt ja til snikinnføring av dobbeltrom, skriver Esther Buer. Foto: Frank May/NTB

Snikinnføring, en permanent ordning

Snikinnføring av tomannsrom er reell. På grunnlag av at Skien kommune gjennom mange år har gjort feilprioriteringer har de ikke tatt på alvor at eldrebølgen også kommer til Skien.

Per i dag er det 50 personer på vent for heldøgns omsorgsplasser. Antakelig er det mørketall der ute. En snikinnføring betyr noe som blir til en daglig sannhet og en permanent ordning. Utenom samboere og ektefeller, som måtte velge dobbeltrom selv, så skal det være enkeltrom til alle. Mye var bedre før der eldre fikk en plass på eldrehjemmet eller sykehjemmet den dagen ikke de lenger klarte daglige oppgaver hjemme. Nå skal alle helst være i egne hjem, det er målet. I Skien heter det også « med akkurat nok pleie». Det er ikke kun negativt å være hjemme hvis man har pleie som tilrettelegges for personen det gjelder. Mennesker som burde vært på pleiehjem er alene i flere timer mellom neste besøk fra hjemmetjenesten. Personer som ofte faller, blir liggende og ved mange anledninger har de ikke alarmknappen i nærheten. Flere har blitt liggende i egen urin og avføring. I dag får man ikke sykehjemsplass før man kanskje har kort tid igjen i dette livet.

To fremmede pleietrengende på ett og samme rom kan både virke krenkende og nedverdigende for flere. Det minste som kan forventes er et eget soverom. Et privatliv er like viktig når man i kanskje flere måneder er på tomannsrom i påvente av et eget rom. På helsehuset ligger flere på tomannsrom. En mann på 95 år ble i tillegg i løpet av flere måneder flyttet tre ganger på samme huset. Det er forvirrende for en person som allerede er dement.

En gruppe som antakelig etter en lengre periode hjemme kan trenge en heldøgnsomsorg plass er unge demente. Personen det gjelder skal være hjemme lengst mulig og det skal tilrettelegges plasser som helst ikke er sykehjem avhengig av alder. Uansett må man påregne at dette også er en gruppe som trenger plass bl.a. i bokollektiv.

Eldrebølgen handler om generasjonen som har bygget landet vårt. Etterkrigs generasjonen som i et fattig Norge har jobbet og kjempet for at deres etterkommere skal ha mye bedre kår enn de hadde det da de selv vokste opp. Den første utvinningstillatelsen av olje var på bordet midt på – 60 tallet. Det var ikke før funnet på Ekofisk i 1969 som skulle være begynnelsen på rikdommen i Norge, som skulle endre vårt land fra fattig til rik. I 1971 startet den nye hverdagen, det svarte gullet som har skjemt oss bort. Folkene i arbeidslivet på – 60 tallet er dem som trenger sykehjemsplasser og hjelp nå.

Leder av utvalg for helse og omsorg må gjerne prøve å bortforklare fakta, men det rene fakta er fra pårørende og de eldre selv som er i situasjoner som er utfordrende, utmattende og til tider uverdig, de som ikke vet sin arme råd om hva den neste dagen bringer uten en sykehjemsplass. . Plasser fra tilbydere har vært korttidsplasser fra både Betanien hospital og sykehjemsplasser i Porsgrunn. Grunnen til at ikke plassene er benyttet er at administrasjonen i Skien har takket nei til plassene på Betanien, i tillegg til å ha ventet lenge ved å ta avgjørelsen i Porsgrunn, hvor det endte opp med ingen flere plasser. Derimot ble det tomannsrom i egen kommune. Administrasjonen har fått til å leie noen plasser i Drangedal og Siljan. Flertallet har bestemt at det skal bygges ut plasser på Lyngbakken. Det er langt ifra nok. På grunn av den i mange år varslede eldrebølgen må Skien bygge nok plasser slik andre kommuner har klart å gjøre.

Det er lett å falle for fristelsen til å legge på bordet hva det har blitt brukt penger til opp gjennom årene, prioriteringer som også burde gått til å bygge gode og forutsigbare plasser til de eldre. Det skulle ikke vært en stor diskusjon om hva som er riktigst og best. De eldre hører nå at det kun er snakk om økonomi. Det er uverdig, en stor og bitter bismak i Norges mest attraktive by.

Det er en grunn til at det i mange år har vært viktig å få fram mange budskap om at eldre skal få valgfriheten til å velge i tjenester selv, at de skal få god mat og riktig næring. Sosiale arenaer og tilrettelagte tjenester er også veldig viktige til et godt liv.

Valgkamp trekkes negativt fram fra leder av utvalg for helse og omsorg der hun synes at FrP framhevet de eldre og deres situasjon. Jon Alvheim fra FrP, en av de fremste i Norge på helsepolitikk i sin tid, kjempet nettopp de eldres kamp, eldrepolitikken. Det må også tillegges at den tidligere sykepleieren Alvheim også kjempet for at de narkomane skulle sees på som pasienter og ikke kriminelle, ikke i sammenheng i dette leserinnlegget men absolutt for undertegnede som helsepolitiker. Valgkamp er en viktig arena for å synliggjøre et problem som må gjøres noe med, et problem som må belyses slik at det kan bli en endring. Det er fint at det nå skal bygges sykehjemsplasser og at sentrums sykehjemmet også kommer opp. Men det et altså flere år til at dette er en virkelighet og innflyttingsklart. Vi snakker om nå, i dag, de eldre som trenger hjelpen før de neste to og tre årene har gått. Som medlem av utvalg for helse og omsorg er jeg glad for at leder har merket seg alle leserinnlegg, avisoppslag og valgkamp som har blitt gjort for de eldre i Skien. Som leder vet er dette et brennende engasjement fra undertegnede i utvalget hele året og til tider såpass at det tydelig irriterer leder av utvalget slik det leses i leserinnlegg i lokale media.

Posisjonen i Skien har sagt ja til snikinnføring av dobbeltrom.

Det finnes plasser å leie har det vist seg, men det viker som både posisjonen og administrasjonen i Skien ikke er villige til å finne andre løsninger enn dobbeltrom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tenk på de eldre, de fortjener kun det beste.

Esther Buer

Medlem av utvalg for helse og omsorg