IKKE NOK: Hvis målet for ruspolitikken skal være å redusere skader og dødsfall, da er ikke avkriminalisering nok. Folk vil ruse seg uansett hva vi gjør. Da er det på tide at politikerne ser på hva som faktisk vil hjelpe, skriver Ole Thomas Lunde. Foto: Privat

Som konservativ ønsker jeg meg legalisering til jul

I dag er debatten om rusreformen tilbake i full fart etter at SV, MDG, Rødt, Venstre og Høyre maner til omkamp i stortinget om reformen. Argumentene for avkriminalisering er gode og viktige, men går rusreformen langt nok? Langt ifra.

Som konservativ mener jeg politikken burde bygges fra konservatismens kanskje mest kjente ideal, «forandre for å bevare». For konservatismen er ikke en motsetning til liberalismen, men heller det at alt skal gjøres med måte. Derfor mener jeg også at vi må se på nye løsninger for hvordan narkotikapolitikken i Norge skal være. Det er på tide å gå inn for legalisering av rusmidler.

Norsk ruspolitikk er totalt feilslått. I fjor nådde vi det høyeste antall overdosedødsfall siden 2001 ifølge FHI. 324 mennesker fattigere ble samfunnet, likevel fortsetter vi med den samme, meningsløse straffelinjen i norsk ruspolitikk. Det er lett å være imot rusmidler, men hva skal vi gjøre når vi ser at den politikken vi har ført i over 50 år, slår feil gang på gang. Fordi faktaene er nemlig slik. Flere ruser seg, flere dør av overdose, og de som blir tatt, blir møtt med stigmatisering og hets. Et samfunn der vi bevisst neglisjerer og nærmest utestenger en hel gruppe mennesker, kun basert på gamle fordommer og frykt for det ukjente, ja det er ikke et samfunn jeg vil ha.

Mange gledet seg over Solberg-regjeringens rusreform. Endelig skulle vi slutte med straff og stigma, eller?

Ja, det å ruse seg skulle ikke lenger straffes med bøter eller fengsler. Det var med mindre du hadde over en viss mengde på deg, da er vi tilbake til den samme straffelinjen. Og ja, du skulle få hjelp, men møtte du ikke til den kommunale rådgivende enheten så skulle du straffes med et gebyr på 2389 kroner. Og ja, vi skulle ta fra de kriminelle gjengene makta, men som rusbruker måtte du fortsatt springe tilbake til dem, fordi alt du hadde ville fortsatt blitt beslaglagt.

Rusreformen var langt ifra perfekt. Men den gjorde det en reform skulle, nemlig å endre synet på hvordan vi skal gå fram i ruspolitikken. Men kanskje vi skal tenkte enda lengre? Fordi det er nemlig slik at så lenge staten ikke har et regulert og kontrollert salg av rusmidler, vil det være et åpent marked der kriminelle og voldelige gjenger har kontrollen. Det er farlig. Ikke bare fordi man står i fare for å havne i et kriminelt nettverk, men også fordi innholdet i rusmidlene er usikre. En kan faktisk aldri vite hva det man bruker inneholder når en kjøper uregulerte rusmidler. Avkriminalisering vil kanskje bidra til mindre straff og stigma, men det gjør det ikke tryggere å bruke rusmidler.

Her i Norge var det et spritforbud for 100 år siden. Det førte kun til at flere og flere brant eget, som igjen førte til at vi satt igjen med mye usikker sprit, og staten misset ut på enorme inntekter. Akkurat slik er det med narkotika. Det er enormt mye penger som flyter rundt blant det kriminelle markedet. Dette er penger den norske staten kunne hentet inn, samtidig som vi reduserer skader og dødsfall ved bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Konservative har lenge stilt seg bak en straffelinje der fokuset var å føre krig mot narkotika. Den krigen har vi tapt. Nå må vi tenkte nytt, og da kan vi se til andre land. Tyskland, politikernes drømmeland å se til når vi lager ny politikk, skal nå gå for legalisering av cannabis. Kanskje det er på tide å følge etter?

Hvis målet for ruspolitikken skal være å redusere skader og dødsfall, da er ikke avkriminalisering nok. Folk vil ruse seg uansett hva vi gjør. Da er det på tide at politikerne ser på hva som faktisk vil hjelpe, og regulerer og kontrollerer salg av narkotika. Slik får vi et tryggere, og bedre samfunn. Derfor ønsker jeg som konservativ, legalisering til jul.

Ole Thomas Lunde

1. nestleder i Vestfold og Telemark Unge Høyre