IKKE KAPABLE: Verken ledelse i Bjorstaddalen eller produksjonen der, er kapable eller er egnet til å være rådgivere i slike saker, mener Leif Ekornrød i sitt svar til Knut Wesmajervi, som er daglig leder for Bjorstaddalen Husholdning AS. Foto: Privat

Søppelordningen i Skien

Svar til leder for Bjorstaddalen, Knut Wesmajervi.

Leser man dette forsvarsskriftet, ser man snart at leder av anlegget ikke behandler mitt forslag, eller vil forstå hva som er galt med innsamlingen i Skien. Han skriver: «Hvordan avfallet innsamles har ikke noen betydning.» Han postulerer at det er i kjøkkenbenken det hele skal sorteres og puttes i plastposer!

At han videre roser den optiske sorteringen er også underlig, da et slikt system forutsetter at vi i husholdningene sorterer i plastposer, alle slags typer avfall.

Min henvisning til Østfold-kommuner, som sorterer fritt for plastposer i kjøkkenbenken, unntatt bio/grønn pose, så er de der veldig fornøyd sett med brukernes øyne, overser han. Ulike små plastposer er lite egnet og framtidsrettet.

Verken ledelse i Bjorstaddalen eller produksjonen der, er kapable eller er egnet til å være rådgivere i slike saker. Slik det er nå kan ikke gjenstander uegnet for en hvit plastpose håndteres av systemet, men må legges til side for så å bli fraktet til Rødmyr. Det er ikke småtteri vi må frakte til Rødmyr av slike grunner.

Systemet må separere all søppel hjemme i egne dunker, slik Østfold-ordningen er. Egen dunk for plast, papir, mat og restavfall. Og som nevnt utenom en egen konteiner for metall, flasker, osv.

Alt for øvrig kastes direkte i dunkene og gir vesentlig større volum, samt at den optiske sorteringen kan avvikles.

Intet søppel blir hermed forurenset av hverandre siden de er atskilt i egne dunker i hjemmene. Lederen på Bjorstaddalen skriver jo nettopp at det kastes mye matavfall i den hvite/restavfallet, og er betegnet som problematisk og potensial for inngrep i nåværende system.

Det må være en kommunal oppgave å se på avfallsordningen i Skien kommune. Målet må være brukervennlig, enkelt, rimeligere og miljømessig riktig.

Selv om lederen på Bjorstaddalen er bekymret over mye penger investert i det optiske, må ikke slike hensyn hindre en total endring til gruppesortering hjemme, robust, framtidsrettet og gi store besparelser.

Bortsett fra bio, la plastposen bli historie og legg opp til fire dunker. Nummer én er for restavfall, alt rett i dunken, nummer to er for papir, nummer tre er plastpose/stativ, og nummer fire for mat/grønn pose.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Volumet hjemme blir betydelig større, alt er da allerede sortert slik at Rødmyr blir tilnærmet underordnet, og Bjorstaddalen forenklet. Videre bør det bli store besparelser over tid. Uansett hva systemet og ledelsen sier så kan ikke den nåværende ordningen med plastposer og sortering fortsette.

Leif Ekornrød