LITE HANDLEKRAFTIG: Vi har i dag en lite handlekraftig regjering og olje- og energiminister på dette statskontrollerte feltet, skriver Ruben Kaasa. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Sosialdemokratiske strømpriser?

Kongeriket Norge har i løpet av de siste 120 årene utbygd vannkraften vår, som har vært bærebjelken i vår industrielle utvikling og motoren for mange små industristeder i Norge.

Alle snakker om arvesølvet vårt. Det har også vært et gjennomgangstema i alle fall for sosialisten at ingen private skal eie kraftproduksjon. Resultatet er at 93 prosent av vår vannkraft er eid av staten, fylkeskommuner og kommuner.

I tillegg setter staten alle rammebetingelser for produksjon av strøm og selve strømdistribusjonen.

Vi har i dag en lite handlekraftig regjering og olje- og energiminister på dette statskontrollerte feltet. Ministeren kommer fra Skien og har lite eller ingen handlekraft, men det er ikke noe nytt for Terje Aasland. Han kom inn som kampkandidat for Arbeiderpartiet under Union-saken i 2005. Han lovte gull og grønne skoger gjennom en velfylt verktøykasse. Union skulle reddes om de kom til makta. Hva ble resultatet av den rødgrønne perioden: Union nedlagt 2006, Follum 2011, Peterson 2012 og Tofte i 2013.

Hva lovte Ap/Sp ved valget i fjor høst? Nå var det de som sitter nederst ved bordet som skulle tilgodeses. Jeg møter sjelden noen som er imponert av situasjonen vi opplever. Faktum er at det sitter politisk valgte medlemmer i nesten alle styrene til kraftselskap og nettleverandører som kan påvirke kurs og retning for selskapene. Vi har to framtredende Ap-politikere i Skagerak Energi. Hva har de tatt av initiativ? Har de fulgt oppfordringen til olje- og energiminister Aasland om magasinfyllingen i ØTB, Sundsbarm og Begnavassdraget?

Er det sosialdemokratisk å ha så ulike strømpriser som vi har i dag? Nord-Norge har tilnærmet gratis strøm, mens Sør-Norge opererer med en samlet pris på 3–5 kr/kwh. Går man for mer likhet burde departementet/NVE fått til en gjennomsnittsberegning av strøm/nettleie slik at ikke forskjellen ble for store. Det er bare en formel som skal til. Kraft- og nettselskapene har nok data som skal til for å få det til både for den normale husholdning og industrien/næringslivet. Næringslivet er jo helt satt på sidelinjen i sosialdemokratiet.

Jeg tror det hadde vært en større aktivitet hos olje- og energiministeren enn i dag om kraftverkene hadde vært i privat eie. Da hadde dette vært regulert og styrt i oktober 2021. Nå kan politikerne på lokalt nivå (Skagerak, Agder, Lyse og andre) vente på ekstrapenger til kommunale kasser mens en sosialdemokratisk pris vil/bør vi ikke snakke eller håpe på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ruben Kaasa