Foto: Tore Øyvind Moen

«Steng deler av byen for biler»

Byutvikling og flagg er blant stikkordene i dagens Hallo Varden.

Mennesker eller biler i Skien sentrum?

. eller begge deler? Varden har bedt om skiensfolks meninger om hva som kan gjøres for bedre trivsel i Skien by. Spørsmålet fra Varden sin side var hvordan vi kunne få flere mennesker til sentrum, for bedre trivsel.

Fleste delen av svarene var fjerne bomavgiften og gratis parkering! Men det var jo ikke bilen som skulle være i «sentrum», men menneskene!

Skien by har allerede gode områder for barn og voksne; parken i sentrum, området ved Bryggene, området ved Hjellevannet, åpent torv ved Arkaden, åpen plass foran rådhuset (enn så lenge).

Men det bør gjøres mer. Steng deler av byen for biler, kun buss, taxi og redning. Innfør gratis buss for alle i Grenland. Fjern trafikkmaskinen foran Kaffehuset, gjør fjellhallen om til lek og sport for barn og unge! Gangbru over til Klosterøya med med boligbygging på Bryggene!

Det store spøkelse som henger over byen Skien er Herkules Storsenter, det er blitt det «nye sentrum». Mange er nok enig, men tør ikke uttrykke det som et problem. Mange byer sliter med det samme. Porsgrunn sliter med Downtown. Politikere i Porsgrunn klarer eller tør ikke gjøre Storgata om til gågate.

Kristiansand har klart det, med Markensgada og Fiskebrygga!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øyvind Engesland, Porsgrund (oppvekst i Kristiansand)

Flaggbruk ved offentlige bygninger

Det er like før mai måned med alle sine flaggdager starter, og det er kanskje på tide å tenke litt over skikk og bruk i forbindelse med flagging.

Jeg håper og tror at jeg har mange med meg i oppfatningen av at fra offentlige bygninger skal det flagges bare med det norske flagget og sameflagget. Det betyr at verken prideflagget eller hvilket som helst annet flagg har noe å gjøre på disse flaggstengene.

Dette er på ingen måte ment som et angrep på Pride eller dem som deltar i pridefeiringer. Tvert imot kunne jeg ønske en bred mobilisering for en slik flaggpraksis – inkludert også alle pridetilhengere.

Offentlige bygninger burde ikke være en arena for meningsformidling, interessefremming eller kampsaker. Det betyr i så fall at prideflagget ikke har noe å gjøre på offentlige flaggstenger – like lite som FN-flagget, Røde Kors-flagget eller flagget til Odds ballklubb.

Argus

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Parkering i Skien 17. mai

Jeg skal se barnetoget i byen denne dagen, og kommer med bil på østsida av elva.

Vil bommen ned til Langbryggene bli åpna denne dagen?

Dette blei ikke gjort for tre år siden, og da blei det fullstendig trafikk-kaos i Nedre Elvegate.

Kari K

Spørsmål til Robin Kåss

Porsgrunn kommune legger nå, uten videre, ned det helårlige ferjetilbudet til Siktesøya. Dette tilbudet har vært der i alle år, men her blir det ingen ny kai, så kun sommerruta blir igjen.

På Bjørkøya, derimot, vil kommunen bruke millioner på ny kai og opprettholder helårlig ferjedrift. Hvorfor kan ikke HAF heller betale kaia si selv?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det har HAF alltid stått for tidligere, og nå er de i tillegg blitt superrike på tomtesalg.

Så hvorfor denne forskjellsbehandlingen Bjørkøya/Siktesøya? De har omtrent like mange hytter, men ingen har fastboende.

Undrende

Ferje: Brygga på Bjørkøya. Oksøy legger til kai Foto: Fredrik Pedersen

Elvevern, Skien Brygge og kanalbåtene

I august 2007 vedtok bystyret i Skien et byggeforbud på 20 meter langs Skiensvassdraget. I noen år blei disse reglene etterlevd med strenge krav for å sikre allmennhetens tilgang til elva. Den gang som nå, var det AP som hadde ordførervervet i Skien.

I Telemarksavisa fra 17.5.08 finnes et intervju gjort av Ørnulf Hjort-Sørensen med daværende AP ordfører Rolf Erling Andersen. For en lesing! Og for en krystallklar ordfører som avviser ethvert byggeprosjekt i elva i Skien. Jeg sakser fra intervjuet:

«Alle prosjekter fra Bratsberg gruppen som strider mot Skiens nye byggeforbud langs elvebredden vil bli avvist så lenge de rødgrønne fortsatt sitter ved makten i kommunen.»

Andersen sier videre at han ikke forstår – og misliker – at utbyggere ikke kan forholde seg til glassklare og prinsipielle bestemmelser i Skiens overordnede arealpolitikk.

Og videre: «Det er ikke noen tvil om at 20 meters vedtaket også omfatter bruk av selve elva. Og det må ikke være sånn at utbyggere setter seg ut over bystyrets vedtak og intensjoner. Det er nesten det samme som å sette bystyret i forlegenhet.»

Om felt 17 uttaler han: «Klosterøya AS – der Høyres eksordfører Jan Terje Olsen er sjef, presser nå også på for å få bygget i elva. Det er snakk om å utvide på påler ut i elva, mot Feiet på Gråtensida. Disse tingene tyder på at man må ha forferdelig god råd hvis man går i gang med planleggingen av prosjekter som man vet bystyreflertallet har sagt de ikke vil ha. I Skien er elva allemannseie. Og vi har altså tre og et halvt år igjen av vår periode.»

For en motstander av elveutbygging er dette musikk i ørene. Og jeg skulle ønske at vår nåværende ordfører hadde hatt samme styrke som Andersen tydelig var i besittelse av, til å motstå tøffe og pengesterke utbyggere.

Men hva er det som har skjedd i etterkant av dette intervjuet? Hva slags spill har foregått i kulissene siden flertallet i teknisk hovedutvalg plutselig var villig til å fravike prinsippet om offentlig tilgang til elva – og fravik av 20 meters byggeforbudet?

Blei presset fra utbygger for stort? Noen vet svaret, men er de villige til å stå fram med sannheten?

Utbyggingen Skien Brygge blei, som vi alle vet, vedtatt. Og når vi leser i arkitektkonkurransens kriterier, er det å lese at også areal ute i elva skal brukes. Så det var ikke engang nok å ta fra oss allemannsretten til elva og stryke 20 metersregelen, det blei også bestemt å bygge ute i selve elva.

Og her kommer jeg til et problem som det viser seg at ingen i kommunen klarte å se ville oppstå. Nemlig konsekvensene for kanalbåtenes og lekteren fra mølla, som dermed får mindre manøvreringsareal. Alle førerne på kanalbåtene forteller om den samme bekymringen. Ved utslipp i Damfossen blir strømforholdene veldig krevende og båtene kan bli trukket mot den tenkte småbåthavna foran blokkene som ligger ute i elva. Når brua i tillegg ligger som et hinder med sine fundamenter, er det ikke noen steder å legge inntil for båtene- om situasjoner skulle oppstå som krever dette.

Det som er høyst bemerkelsesverdig er at det ikke er gjort noen konsekvensanalyse når det gjelder strømendringene som vil oppstå med Skien Brygge, brua og felt 17, med tanke på denne båttrafikken. Det er heller ingen av båtselskapene som trafikkerer på elva, som har blitt kontaktet av kommunen. At vi her snakker om Skiens største turistattraksjon, viser en holdning fra kommunen som ikke hører hjemme noen plass.

Jeg begynte med Hjort-Sørensen (Rødt) og jeg slutter med han, fordi han er den eneste politikeren jeg vet om som har jobbet hardt for å prøve rette opp de tabbene som har blitt gjort med tanke på behandlingene vedr. utbyggingene i og langs elva vår. Det er også mitt håp at flere politikere får øynene opp og er villig til å ta samme klare standpunkt som den viljesterke ordfører Andersen som gikk bort altfor tidlig.

Gro Ballestad