Stopp all mobbing

Jeg er glad for at skolene igjen har åpnet. Det er mange elever som har hatt det fint hjemme, men det er også mange som har vært utsatt.

Sosial samhørighet er viktig for alle barn og ungdommer, og digital mobbing kan være i økende omfang. I Vestfold har 4 av 10 jenter oppgitt at noen via nettet eller mobilen har skrevet sårende ting til, eller om de. Det er ikke greit. Det er viktig at lærere nå har et fokus på at alle elever skal ha det bra sammen, og at de svakeste skal bli sett på en god måte.

Men det er ikke bare læreren som er ansvarlig. Det er vi som foreldre, som politikere og som samfunn. Nylig behandlet fylkestinget en plan som heter «Slik lever vi i Vestfold og Telemark – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.» Det er en spennende rapport som er tilegnelig for alle, men jeg er bekymret for det som handler om mobbing. Dels fordi det henger sammen med så mye: Barn som blir mobbet har sju ganger så høy sannsynlighet for å utvikle psykiske problemer, som igjen kan føre til problemer med skolegjennomføring. Og dels fordi mobbing i seg selv ikke er greit.

Vi i Kristelig Folkeparti har jobbet lenge for å få på plass et mobbeombud, og det har vi nå i begge de to gamle fylkene. Men de rapporterer om økende meldinger, og det er en tilbakemelding til alle oss. Vi har en nulltoleranse mot mobbing. Derfor må vi jobbe både politisk, og på hver enkelt skole og i hjemmet: Snakk høyt om hva mobbing gjør med oss, både den som blir mobbet, og de som mobber. Dette er for viktig til å ties om.