Stopp seigpiningen

Vi er nå kommet til august 2020, og fortsatt etter nær 6 - seks år i «tenkeboksen» har regjeringen ikke evnet å konkludere i deponisaken.

Det burde være elementært for våre miljømyndigheter å skrinlegge planene. Det mangler ikke på flerfaglige råd og entydig dokumentasjon, på at et deponi for farlig avfall tett på og under Porgrunns mest folkerike bydel er umulig.

Det er vanskelig for oss som bor i området å forstå grunnen til regjeringens totale handlingslammelse.

Rett nok er det milliardær Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH AS som slåss for sitt giftdeponi, men det er da ikke han som styrer beslutningsprosessen?

Så vidt vi vet, selv om han skal ha gode kontakter i Miljødirektoratet og regjeringen, så burde nå den fjerde miljøminister i denne perioden ha vist handlekraft for flere år siden. Det vi opplever er psykisk terror av befolkningen, og en trist dokumentasjon på at regjeringen ikke ser ut til å ta demokratiet på alvor, ei heller forstår de våre lover.

Det er regnet på at Gjelsten og NOAH vil omsette for ca 30 milliarder kroner på et giftdeponi i Brevik, det er sikkert gode penger for et privat aksjeselskap. Likevel tror vi et lands regjering må tenke ut over «lommeboken» til en privatperson. Om det motsatte er tilfelle, har vår nasjon et stort problem, og en reell skam ingen kan eller vil akseptere.

Vi har nylig sett et regjeringsmedlem vifte med tommestokken, men nettopp det har motstanderne mot deponi gjort i over seks år nå. Budskapet som følger er derfor klart: Det er umulig å legge et giftdeponi på steder der folk bor. I Brevik vil deponiet faktisk også komme under beina på innbyggerne. En gasslekkasje, som det er stor sannsynlighet for vil lett før til en gigantisk gasseksplosjon. Ingen sivilisert nasjon i verden legger giftdeponi der innbyggerne bor, og helt bevisst ignorer den livsfare de utsetter folk for.

På grunn av den nåværende pandemikrisen er regjeringens budskap at den tar befolkningens helse og sikkerhet på alvor. Hvorfor følges ikke dette også opp på miljøfeltet og i deponisaken? Det ville jo øke troverdigheten til regjeringen, men slik de nå surrer, bygger de denne troverdigheten ned på nær alle områder.

Det er folks helse og trygghet som teller, ikke lommeboken til et selskap med primitive løsninger fra forrige årtusen! Vi krever derfor at regjeringen, departement og miljødirektorat skjærer igjennom nå og sier: Nei til Gjelsten, nei til NOAH, og nei til giftdeponi i Brevik - og det omgående!

Jan Erik Parr, Naboer mot giftdeponi