FILTE NEGLER: Mens den forrige regjeringen satt søvnige og nærmest bare filte sine negler og lot markedet styre, virker det som om Vestre vil legge seg på en helt annen offensiv linje, skriver Arild Haugen. På bildet: Statsminister Jonas Gahr Støre (f.v.), finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre legger fram regjeringens satsing på havvind. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Strømstøtte og politikk

Russlands invasjon av Ukraina har ført til ytterligere økonomiske ringvirkninger i verden og her hjemme.

Det har vi fått merke med rekordhøye priser på drivstoff, strøm og andre varer. Strømkrisa ventes å bli forverret og vare på ubestemt tid. Husholdningene får dekket 80 prosent av spotprisen når den er over 70 øre. Samla har regjeringen til nå gitt over 15 milliarder kroner i slik strømstøtte, mens bedriftene foreløpig ikke har fått hjelp til å dekke noe av de skyhøye strømregningene.

Næringslivet må alltid ta høyde for at priser går opp og ned. Markeder som råvarer, drivstoff, strøm, frakt og valuta. Skal da staten kompensere for sånne svingninger eller ikke? Regjeringens ansvar er jo å sørge for at fellesskapets midler mest mulig blir brukt på en effektiv og rettferdig måte! EØS-retten har alltid vært til hinder for at bedrifter kan gis støtte, men prinsipielt står denne retten ikke i veien for at bedrifter faktisk kan gis støtte. Dermed kan regjeringen gi støtte som dekker noe av bedriftenes strømkostnader. EØS-retten legger likevel føringer og begrensninger som skal ivareta konkurranseforholdene i det indre marked. Det betyr at en eventuell strømstøtte utformes sånn at den ikke kommer i strid med EUs statsstøtteregelverk. Kort sagt vil jeg si det sånn at EU bestemmer og legger premissene for hva som er lov eller ikke lov i demokratiet Norge. I årevis har vi vært tvunget til å rette oss etter EUs lover og regler som nærmest har gjort oss til husmenn i eget hus.

EU varsler nå at strømstøtte kan gis til bedrifter. Det betyr at medlemslandene kan ta stilling til strømstøtte basert på egne vurderinger. Hva regjeringen og næringsminister Vestre (Ap) vil gjøre er foreløpig uklart, fikk vi høre på nyhetene 14. mars. For å gi støtte vil jeg tro de først vil få på plass et rettferdig rammeverk, mens det ikke er noen overraskelse at NHO roper på støtte til bedriftene nå! Det har de alltid gjort. Direktørene har alltid bare brydd seg om det økonomiske grunnlaget for næringslivet, ikke om levestandarden og velferden til folk flest. Det har alltid vært en kamp mellom den sosialdemokratiske modellen og kapitalistene.

Det blir spennende å følge med om vi går inn i en ny tidsepoke på det industripolitiske området med Vestre som næringsminister. Han virker i hvert fall troverdig. Mens den forrige regjeringen satt søvnige og nærmest bare filte sine negler og lot markedet styre, virker det som om Vestre vil legge seg på en helt annen, offensiv linje. Men da må han få med seg nyliberalistene på høyre side i sitt parti som fortsatt vil at markedet skal flyte fritt. Om vi går mot et tidsskille i norsk politikk gjenstår derfor å se.

Foreløpig er det ingen støttekrav fra LO. Mens NHO hyler og skriker om støtte, sitter arbeidstakerne i LO stille og rolig i båten og forholder seg avventende. De ser nemlig noen problemstillinger: At en form for statsstøtte likevel kan skape utfordringer med statsstøtteregelverket i EU. Forståelig det. NHO er nok heller ingen organisasjon som vil legge seg ut med EØS-reglene, vil jeg tro. Men de roper alltid på det som passer dem og bedriftene. På godt norsk driter de i om de vrir konkurransevilkårene, i motsetning til LO som vil ha et velfungerende kraftmarked og en god næringspolitikk som gagner begge sider. Vi kan ikke skyve under en stol at det er prisen på kraft som skal reflektere den samfunnsøkonomiske kostnaden.

På et eller annet tidspunkt vil nok bedriftene få strømstøtte. Om det kommer allerede under regjeringens budsjettkonferanse, som startet på Klækken hotell på Ringerike 14. mars, tviler jeg på fordi både statsminister Støre og finansminister Vedum (Sp) har varsla at regjeringen må stramme inn på pengebruken for å unngå overoppheting av norsk økonomi. Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Haugli, tidligere statsråd i regjeringen Solberg, kan umulig bry seg mye om det når hun refser regjeringen for ikke å hjelpe bedriftene med strømregningene, nå med en gang! Det som ergrer henne mest er nok at mange bedrifter ikke har mulighet til å øke inntektene på kort sikt. Som om strømstøtte vil bidra til det! Hun har lov til å være opprørt på vegne av bedriftene, like mye som de fleste av oss jeg vil tro er opprørt på vegne av de som har lite å rutte med i vårt samfunn. Uten den store tenkningens innsikt forsvinner samholdet, solidariteten og våre felles interesser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Arild Haugen