BEHOV: Alle har visst i flere tiår at «eldrebølgen» ville komme. Det burde ikke overraske noen at behovet for sykehjemsplasser ville øke, skriver Jorun Høllen. Skissen viser det nye sykehjemmet i Kverndalen.

Sykehjemsplasser i Skien

Det er trist å lese at utvalget for Helse og omsorg vedtok å tilby dobbeltrom for våre eldre og syke, unntatt Høyre og Frp som stemte imot.

Dette er uverdig og helt uakseptabelt. Det sies at det skal være en midlertidig løsning, det er ille nok, men kan vi stole på det, og hvor lenge er «midlertidig»?

Ikke bare for de eldre er det uverdig, men for de pårørende vil det være vondt å se hvordan kommunen behandler sine kjære foreldre og besteforeldre. Sykehjemmet skal være deres hjem resten av livet.

Vi diskuterte saken på møtet i Skien Senior Høyre nylig. Engasjementet der var stort og folk var oppgitte og frustrerte over at politikerne går inn for dobbeltrom på sykehjem. Det var også uforståelig at Skien kommune ikke hadde takket ja til å leie sykehjemsplasser av Porsgrunn kommune.

Leder for helse- og omsorgsutvalget, Trine Almenning, prøver å skylde på regjeringen for kommunens økonomi, men frie inntekter i Skien økte i perioden 2016–2021 med 258 millioner, en økning på ca. 18 prosent, som er en betydelig økning av frie merinntekter.

Alle har visst i flere tiår at «eldrebølgen» ville komme. Det burde ikke overraske noen at behovet for sykehjemsplasser ville øke.

Jorunn Høllen

Leder i Skien Senior Høyre