Sykepleiernes arbeidsforhold og lønn

Sykepleieren, og spesielt intensivsykepleierne, har vært i fokus denne våren og tidlig sommer, relatert til koronaviruset. De har hatt et tøft arbeid og med en stor arbeidsbelastning, hvor topp kompetanse har vært avgjørende for liv eller død.

Paradoksalt for sykepleierne, så ble det ikke gitt risikotillegg for dem som var/er nærmest koronapasientene, noe som er ganske utrolig. Det er blitt klappet for sykepleierne og for første gang ble det sagt offentlig at sykepleierne nå måtte få bedre lønn enn det de hadde, det måtte et koronavirus til for at man endelig fikk øynene opp for sykepleierne og en av deres kampsaker!

Men hva leser man i Dagbladet siste dag i juli, i et større oppslag mener lederen i Fagforbundet, Mette Nord, at sykepleierne ikke fortjener mer lønn enn andre yrkesgrupper i helsevesenet. Nord mener at alle har gjort et stort arbeid og spesielt renholdsarbeidere i kampen for pasientene og mot koronaviruset, noe som sikkert er riktig.

Imidlertid så ønsker jeg ikke å mene at den ene yrkesgruppen er mer verdt enn den andre, men sykepleierne/spesialsykepleierne er egen profesjon med lang utdanning og er pasientens nærmeste, noe som må vektlegges. Nord arbeider i Fagforbundet for sine yrkesgrupper, kanskje ikke med det mål å lønne alle sine grupper likt, hun må vel også differensiere relatert til utdanning og bakgrunn?

Når det gjelder sykepleierne så vet man videre et disse har en dårlig pensjonsordning og at topp lønn er ved 10 års arbeidserfaring, etter disse år er det ikke lønnsløft uansett hvor mange år sykepleieren fortsatt arbeider. Derfor slutter mange etter ti års arbeid, paradoksalt når man er på topp faglig og med stor kompetanse.

Mange sykepleiere får heller ikke full stilling om de ønsker dette, noe som betyr mye for både lønn og pensjon, og det ville også lette arbeidssituasjonen på den enkelte sengeavdeling. Sykepleierne arbeider hver dag, uke, kveld og natt i sykehus og i kommunehelsetjenesten, de arbeider jul, påske og dager hvor andre har fri, enkelte kan også være prisgitt tidspunktet for sommerferie.

Helgetillegget er 53 kroner for en spesialutdannet sykepleier med ansvar for liv og død 24 timer i døgnet, nattevaktstillegget er 70 kroner. Mange mener at sykepleierne burde streike, det har jeg selv gjort, noe som gir dårlig samvittighet ovenfor pasientene og pårørende. Erfaringsmessig ender en sykepleierstreik med lønnsnemnd, og med det er man tilbake ved start.

Relatert til koronaviruset, sykehus og krise, så ble det via avtale med Norsk Sykepleierforbund, KS og Spekter åpner for mer overtid, helgearbeid og kortere varslingstid for sykepleierne. I ettertid ser man at avtalen ble brukt på uheldige måter flere steder hvor det ikke var en eneste koronapasient. Kommuner og sykehus utnyttet likevel avtalen til å pålegge ansatte nye oppgaver og mer arbeid. Dette er arbeidspolitikk av verste sort.

Det holder ikke å klappe og holde flotte taler, i alle år har sykepleierne vært på arbeid til alle døgnets tider, men helt fram til koronaviruset slo til, har det vært helt tyst omkring disse kjensgjerninger. Norge mangler i dag 6000 sykepleiere, fraværet vil bare øke. Arbeidsbelastningen er stor, tidspresset likeså, samvittigheten blir tung når man ikke får gjort arbeidet på beste måte, man forlater ikke pasienten midt i en samtale, sårskift eller i en operasjon fordi arbeidsdager er over.

Interessen for sykepleiestudiet er dette året meget stor, studiet har en stor søkermasse blant annet i Oslo, Trondheim og Bergen. dette viser at rekrutteringen er lovende, men det hjelper ikke når det renner ut i den andre enden.

Nina Melfald

Artikkelen fortsetter under annonsen.

pensjonert operasjonssykepleier/faglærer

I FRONTLINJEN: Sykepleierne har vært nærmest koronapasientene, og interessen for studiet er meget stor. Nina Melfald er imidlertid bekymret for stort frafall blant de som tar utdanningen. Foto: Heiko Junge