GOD PLASS: Mælagata-Aallsgate-Gjerpensgate har blitt en gedigen g/s-vei ned til jernbanen, ofte helt fri for fotgjengere og andre syklister, men når en sykler den andre veien og kommer på Hoppestadveien nordover, så slutter g/s-veien brått i et jorde tvers overfor veien til Venstøp, skriver Bjørn Berg. Foto: Arkiv

Sykkelveier en gang til

Det er flott at SV vil jobbe for bedre framkommelighet for gående og de som sykler i Skien og Grenland, slik Åse Gro Bakke skriver i et svarinnlegg til meg i Varden 7. april.

Jeg kan gjerne applaudere alle de tiltakene hun ramser opp etter fem år med Bypakke Grenland, men poenget er at det er dårlig med rene sykkelveier eller sykkelfelt i oversikten.

Nord-sør og øst-vest i byen burde vært mye bedre, men som syklister får vi holde oss i gata. Syklister er jo kjørende og må følge de samme regler og har de samme rettigheter som bilistene.

Det kan jo nevnes at det i Europa bare er Island og Norge som tillater sykling på fortauet, ifølge professor Helge Fiskaa i bladet Syklistene, men selvsagt må barn få lov til å sykle på fortauet.

Jeg skal ta ett eksempel: Bakke nevner Skien Mælagata-Aallsgate-Gjerpensgate, omlegging av fylkesvei som kosta 71 millioner kroner. Det har blitt en gedigen g/s-vei ned til jernbanen, ofte helt fri for fotgjengere og andre syklister, men når en sykler den andre veien og kommer på Hoppestadveien nordover, så slutter g/s-veien brått i et jorde tvers overfor veien til Venstøp.

Tenk om den hadde fortsatt til Fossumbanen og videre forbi krysset der veien går til Venstøp skole! Da kunne unge fotballspillere og andre hatt en trygg sykkelvei til Fossumbanen, forutsatt en trygg veikryssing. Skotfossveien er en unnlatelsessynd fra politikerne mange år tilbake i tid, men godt at SV vil stå på for en sykkelvei-løsning.

Det kan skrives mye om politikeres oppfordring til sykling og mindre interesse for å lage trygge løsninger for syklister, men jeg skal ikke tverre dette ut mer. Jeg vil imidlertid påpeke at Åse Bakke også har tatt et annet poeng: Det er helt korrekt at jeg er motstander av det store bruprosjektet over Bryggevannet. Bruk heller pengene til noe viktigere!

Bjørn Berg

syklist/bilist