SKILSMISSE: Ja, det har vært utfordringer i den nye Vestfold/Telemark-fylkeskommunen, støy og bråk og dårlig styring både politisk og administrativt, men det må la seg løse uten å skusle vekk hundrevis av millioner i en skilsmisse, skriver Jørn Inge Næss. Foto: Torbjørn Tungesvik

Ta til vettet og start på jobben med å forene gode krefter

Og jeg skulle så inderlig ønske at vi som lokal politikere var invitert til å ta stilling til hvilke oppgaver som skulle løses av kommunene og hvilke oppgaver som skulle legges inn under staten, men slik er det dessverre ikke.

Den muligheten skuslet Erna og Siv bort i sin regjerings periode, i sitt knefall for Venstre og KRF sin iver etter å bevare fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Frp sitt standpunkt har i alle år vært at vi klarer oss med to forvaltningsnivåer, stat og kommune og Statsforvalter som oppmann mellom stat og kommune.

Frp svelget mange kameler på langs og på tvers i sin regjeringsperiode, men mulighetene til å effektivisere offentlig sektor og legge ned fylkeskommunen det gav vi oss på dessverre på etter sterkt press fra sentrumspartiene.

At sentrum i norsk politikk ønsker å bevare fylkeskommunen er vel kanskje ikke så rart, blokkene i politikken enten de ligger til høyre eller venstre er helt avhengig av samarbeid med sentrum for å skaffe flertall, og sentrum har alltid blitt belønnet godt med fete verv og innflytelse som betaling, fjernt fra tanken om de oppgavene de faktisk er valgt til å løse, nemlig innbyggernes behov for gode tjenester i sin hverdag.

Et flertall av fylkespolitikerne ønsket ikke å gi innbyggerne i Vestfold/Telemark muligheten gjennom en folkeavstemning om å gi sin anbefaling til hvilken fylkesinndeling man i framtiden skal ha, det er smått helt utrolig …

Jeg har hørt argumenter som at spørsmålet er for «komplisert» for innbyggerne å ta stilling til … Da er det all grunn til å minne godt gasjerte fylkespolitikere om at de faktisk er valgt av folket og ikke omvendt, man opptrer som embetsmannsveldet på 1800 tallet der forordninger ble tredd ned over hodene på skatte trette innbyggere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunene er invitert til å si sin mening gjennom en høring. det vi nå vet er at en oppløsning av Vestfold Telemark vil koste minst 100 millioner kroner, nye administrasjoner med nye ansettelser og fagmiljøer som forvitrer. Det nye slagordet til de rød grønne er at det er «vanlige folk sin tur», hvem det nå måtte være som betaler regningen i form av dårligere skoletilbud, fylkesveier som om mulig står i fare for ytterligere å gå i oppløsning. Og en administrasjon som eser ut ikke bare i et fylke men to, Vestfold og Telemark

Jeg har aldri ivret etter fylkeskommunen som forvaltningsnivå, der man omgir seg med flotte slagord som«regional utviklingsaktør», «kommunenes beste venn» og sikkert flere ord, for alt jeg vet.

Jeg har møtt en fylkeskommune der kommunene møtes av innsigelseskortet i lokale plansaker, der fylkespolitikere som bor et helt annet sted i Vestfold/Telemark vet bedre hva som er rett utvikling i Skien, og vi slåss rundt bordet til Statsforvalter om å få gehør for lovlig fattede vedtak i Skien bystyre. Lokalpolitikere i Kragerø og Tinn har helt sikkert møtt i de samme kampene hos Statsforvalter med fylkeskommunen som motpart.

Ja, det har vært utfordringer i den nye Vestfold/Telemark-fylkeskommunen, støy og bråk og dårlig styring både politisk og administrativt, men det må la seg løse uten å skusle vekk hundrevis av millioner i en skilsmisse. En skilsmisse som bare tjener politikken i nye verv, godt betalt, og en administrasjon med flotte titler som fordrer mer byråkrati ikke mindre.

Det har ofte vist seg at det er lengre vei fra Norges nest eldste by, Tønsberg, enn fra et enda eldre Skien, men det er en tilvenning, det kommer til å gå seg til.

Skien bystyre skal gi sin høringsuttalelse og lokalpartiene skal si sitt, jeg understreker at dette er mine meninger, så skal Skien Frp og øvrige partier i bystyret gi sine høringssvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det som er helt sikkert, er at så lenge jeg er med i politikken vil jeg alltid kjempe for at det holder med to forvaltningsnivå, men det betyr ikke at jeg akter å se på at sløseriet fortsetter, selv om «velforeningens finansminister» Vedum hevder han tar regningen. Det er dine og mine penger han ønsker å bruke.

Kjære fylkespolitikere: Ta til vettet og start på jobben for å forene gode krefter i Vestfold og i Telemark, vis litt storsinn og raushet. Så fortsetter jeg min kamp for å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå, men det er en annen kamp …

Jørn Inge Næss

Bystyremedlem Skien bystyre (Frp)