Foto: Tom Erik Thorsen

Takk for det gamle!

LEDER: På årets siste dag er det betimelig å takke for det gamle.

Før vi går over i «godt nyttår» (eller «godt nytt år» eller «godt nyår», om man vil) kan man si «takk for det gamle». Visstnok fram til klokken 23.59 den 31. desember. I visse kretser er man opptatt av hva man kan si til hvilke tider. Som at man sier «gledelig jul» etter julaften – og ikke «god jul».

Det å takke for det gamle er imidlertid på sin plass. Også for en avis. For det er mange som skal og bør takkes. Særlig i et år som 2020. Som er blitt så annerledes at de fleste nå er blitt lei av å høre hvor annerledes det er blitt. Og hvor bra alt skal bli i 2021. Hvilket vi får håpe at det blir.

Vi vil rette en takk til alle leserne våre. For at dere er med oss. For at dere engasjerer dere. For at dere er med på å skape en arena for debatt, meningsutveksling og opplysning. For at dere bidrar på en måte som gjør at vi kan stille spørsmål, belyse og opplyse. Det er på sin plass å takke alle annonsørene. Som finner kunder blant våre lesere. Som bidrar til å løse problemer for eller tilfredsstille behov kundene måtte ha. Som også bidrar til en levende mediemangfold.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt i våre spalter. Til leserbrevskribenter, innsendere til Hallo Varden og kilder. Til alle som tipser oss eller bidrar med opplysninger. Til alle som tør si, mene og tenke høyt. Til alle som ser verdien i å bringe en sak til torgs, slik at flere skal få vite om den og dermed kunne ta stilling til den. Noe som er helt fundamentalt i et demokrati.

Takk til alle som gir oss innspill, ris og ros. Eller kjefter på oss. Vi tåler det. Trenger det også, kanskje.

Den aller største takken må imidlertid gå til alle som har stått på for oss alle i år. Enten det er tale om dere som jobber i helsevesenet, skoler eller barnehager, men ikke bare det: Politikere, byråkrater, bussjåfører, statsråder, vaktmestere, brannfolk, industriarbeidere, bønder, butikkansatte og alle andre.

For det er vitterlig grunn til å takke oss alle for at vi har kommet relativt brukbart ut av dette annus horribilis – et uttrykk som visstnok ble brukt første gang i 1870, da Vatikanet erklærte at Paven er ufeilbarlig. Riktignok kun når han uttaler seg ex cathedra om tro- og lærespørsmål. Noe som kun har skjedd én gang, men det er ingen grunn til å la slike detaljer skygge for det faktum at ingen av oss er ufeilbarlige.

Og takk for det. Godt nyttår og takk for det gamle!

Foto: Tom Erik Thorsen