Foto: Varden

«Telemark Museum bør innføre et generelt røykeforbud i hele parken»

Røyking i Brekkeparken, buss og politikken i Skien er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Røyking i Brekkeparken

Jeg ser med forskrekkelse at det er lagt til rette for røyking ved begge serveringsstedene i Brekkeparken. Dette burde være en plass hvor alle kan sitte, uten å bli plaget av røyking i nærheten.

Her har Telemark Museum mulighet til å sette standarden for fremtiden ved å innføre et generelt røykeforbud i hele parken, og heller henvise til oppmerket plass til formålet.

Småbarnsfar

Utkjøring til Gulsetvegen

Lørdag var det et innlegg i denne spalten om vegetasjon og trær som henger over veien i utkjøringen fra Furuset til Gulsetvegen. Henvendelsen om dette var ikke registrert i våre systemer, men er det nå. Vi kommer til å ta en befaring og vurdere siktforholdene. Det kan ta noe tid før vegetasjonen blir fjernet, siden vi får mange tilsvarende henvendelser. Vi benytter samtidig anledningen til å informere om løsningen «varsle om feil» på våre nettsider. Der kan man registrere feil eller situasjoner knyttet til vann, avløp, vei, park, gatelys, miljø og skadedyr.

Bjarne Skauen, enhetsleder for drift av veg og parkering

Skien kommune

Får de ikke komme med?

Fire ungdommer skal ta M2-bussen hjem på lørdag kveld etter badetur. Bussen kjører før oppsatt tid i rutetabellen. Neste buss, de ventet 1 time, som er den siste er full. Den slakker kun farta litt og sier «bussen er full».

Der står fire unge igjen på holdeplassen. Samtidig sies det «kjøp billett på forhånd». Hvordan kan man det når en ikke vet om en får komme med bussen? Har Farte ingen ansvar?

Vi tør ikke satse på kollektivtransport når vi ikke vet om ungdommene kommer hjem/ dit de skal.

Torhild

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Møteledelsen i UKMB i Skien

Gustav Søvde (V) er fornøyd og samtidig kommenterer han mine anførsler om møteledelsen i UKMB. Det er urovekkende at han er fornøyd. Det at utvalgslederen ikke står på talerlisten en eneste gang, men kommer med sine kommentarer i hytt og gevær er ikke bra.

Gustav Søvde får jeg håpe registrerte at Ørnulf Hjort-Sørensen i møtet måtte irettesette møteleder Aas ved en anledning. Jeg kan betro Gustav Søvde at jeg har fått mange reaksjoner, både fra posisjonen og opposisjonen. Vanlige lesere også.

Vi får håpe reaksjonene resulterer i at utvalgsleder i fremtiden setter seg på talerlisten når han har noe han vil si i utvalget.

Ruben Kaasa

Media og pandemien

Tor Arnesen Scheen viser i sin ytring i gårsdagens avis en nærmest rørende omsorg for politikerne i Skien. Det er greit. Det som ikke er greit er at han anklager media for å skape både usikkerhet og politikerforakt. Det er sterk kost.

At media har satt Porsgrunn og Skien opp mot hverandre er en mildt sagt en tvilsom påstand. Det har ordførerne gjennom sine verbale ytringer og formannskapene gjennom ulike vedtak selv greid. Han sier videre at det er en «lykke» for media å kunne fokusere på ulike vedtak i kommunene.

Ærlig talt: Nasjonale helsemyndigheter definerte tidlig at forståelse for og etterlevelse av regler og forskrifter er en av pandemiens største utfordringer. Her har media selvsagt en viktig formidlingsrolle. Når det gjøres ulike vedtak, ikke minst i en av en av landets mest integrerte bo- og arbeidsmarkedsregioner, er det selvsagt at forskjellene også må formidles.

At ulike vedtak i Grenlandskommunene er «mikroskopiske» er også en høyst diskutabel påstand. For de vedtakene treffer, enten som innbyggere eller næringsliv, er dette ikke uvesentligheter.

Magne Reiersen

Foto: Anders Høines

Prisen for pels, og politisk dys- håndverk

Forrige uke var Ap med i et flertall som vil gi mer erstatning til bønder som ikke lenger får drive med pelsdyr. Tre dager senere - sendte Ap brev til landbruksministeren for å spørre om konsekvensene av hva partiet selv hadde vært med på. Hurra! For en fremsynthet. Dette er et parti som vil være med på å styre Norge de neste fire årene. Det ønsker seg endog statminister posten! Dette må være å koke fårikål før sauen er flådd!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Er dette den fremtidige stilen til Ap?

Vinner dette partiet frem ved kommende valg kommer det forventelig til å henge i halen til bjellesauen Trygve SV.

Jobber Ap hardt nok greier de nok å komme under tiprosentgrensen! For tidlig å gratulere med ypperlig strategisk planlegging? Kan hende ikke?

Finn E

Foto: Fredrik Pedersen