Telemarksutstillingen og dumheter på trykk

Skal man stille krav til hva en avis skal trykke? Kommentarer som «Makan til udefinerbar kunst har jeg aldri opplevd» eller «Skal utstillingen tas seriøst,» osv. er ren dumhet og uinteressant å sette på trykk.

At joggeskoene «Sneakers weight» er plagiat er likeledes et utsagn som viser kunnskapsløshet om readymades. Jeg har aldri sett noe lignende satt sammen som «Sneakers weight». Nå er det nok heller ikke kunstneren som definerer hva som er kunst, men i dette tilfelle juryen. Hvordan kan juryen definere god kunst med en viss autoritet? Det kan den pga sin bakgrunn. Gjerne lang kunstnerisk og/eller kunsthistorisk utdannelse.

Kunst kan være som et vanskelig matematikkstykke. Få kan klare å forstå verket/stykket. Slik er det med Voigts readymades. Nå kan kunst være mer eller mindre interessant. En fjert som stilles ut vil neppe oppfattes av en jury som god kunst. Det avgjøres av håndverksmessig dyktighet og/eller idemessig innhold. Kunst skal ikke nødvendigvis forenkle slik at alle kan forstå. Ofte kreves det at man setter seg inn i fagets koder. Det krever tid og erfaring å sette seg inn i dette.

Som verk med god ide/håndverk vil jeg trekke frem Kjetil Storvik «Ytringsrom Kveld» og Bjørn H. Rørvik «X» - gode håndverk begge to med passe kryptisk innhold. May Helen Mogstad får frem en mystisk kveldsstemning i «Extramundane 1, 2, 3».

Mona Nicolaisen har skapt en installasjon utenom det vanlige «Okkupasjonens slumreteppe» - 2018 Palestina 290 Israel 2018 - som antagelig refererer til antall drepte på hver side i en konflikt 2018. Når man vet at Nicolaisen har studert Israel/Palestinakonflikten grundig ved reiser i området, er det interessant å gå inn i hennes verk som en rebus. Til slutt vil jeg nevne Bente Bøyesens «Triptych Den som lever 1,2,3», profesjonelt utført med spennende maleriske og ikonologiske (idemessige) konnotasjoner.

Man kan ikke forvente at Telemarksutstillingen har en gjennomgående kunstnerisk ide. Utstillingen er mer ment å være en oppmuntring for kunstnere i vannskorpen til å jobbe videre, og utstillingen er derfor en samling enkeltverk. Litt mere ydmykhet fra avisen i diskusjonen hva som er kunst og god kunst bør kunne forventes. Det ligger mye kunnskap, talent og øvelse bak det meste som vises på utstillingen. Dermed er den anbefalt.

ANBEFALES: Telemarksutstillingen inneholder langt mer enn verket «Sneakers Weights» av kunstner Jon Vogt Engeland, og Erik Røys anbefaler et besøk. Foto: Anniken Wathne