SLÅS: Robin Kåss og Hedda Foss Five er ordfører i hver sin by. I stedet for å sitte på hver vår tue og jobbe for hver vår del av Grenland, må vi kjempe sammen for det felles beste for hele Grenland og alle innbyggerne her, skriver Marius Roheim Johnsen. Foto: Arkiv/Varden

Tenk hva vi kunne fått til sammen

Gratulerer til Porsgrunn og Skien som Norges mest attraktive byer.

Denne kåringen viser klart og tydelig at Grenland få til fantastiske ting sammen. Uten en felles enighet om Bypakke Grenland ville dette aldri vært mulig. Vi ville ikke hatt ressursene til å utvikle Grenland slik det har blitt de siste årene. Tenk hva vi kunne fått til sammen om vi var en stor, felles kommune.

Det er mange gode grunner til at en kommunesammenslåing i Grenland er overmoden. Byene er praktisk talt vokst inn i hverandre, og folk utenbys fra skjønner ikke hvor kommunegrensa går. Innbyggerne lever i et felles bo- og arbeidsmarked, og næringslivet skriker etter sammenslåing.

I stedet for å sitte på hver vår tue og jobbe for hver vår del av Grenland, må vi kjempe sammen for det felles beste for hele Grenland og alle innbyggerne her. Når vi gjør det kan vi få til fantastiske ting. Det har vi fått bekreftelse på nå, og vi har vist at vi kan tidligere.

Da vi kjempet for et felles strålevernsenter sto vi sammen i kampen og kom seirende ut. Gjennom en storkommune kan vi stå sammen for å kjempe for innbyggernes beste og vi blir store nok til å konkurrere om de store tingene nasjonalt.

Sammen kan vi finne gode løsninger for veinettet i Grenland, som Gassveien, E18 og riksvei 36. Vi kan utvikle et felles planverk for videre industriområder i regionen, og vi kan lære av hverandre så vi kan gi innbyggerne bedre og tryggere tjenester. I tillegg blir vi et kraftsenter og den største byen i den nye regionen Vestfold og Telemark. Det kommer alle innbyggerne i Grenland til gode.

Tiden for kommunesammenslåing er overmoden. Nå må vi sammen finne de beste løsningene for et felles Grenland.

Marius Roheim Johnsen

Leder Skien Høyre