Hallo Varden: N/A Foto: Hallo Varden

«Til dere som frykter opphold på sykehus»

Sykehusopphold, sykkel i gangfelt og striden om Clas Brede Bråthen er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Takk til helsevesenet i Telemark!

Så ble det nok en tur til sykehuset i Skien! Til tross for uventet «tur»: For en fin opplevelse jeg fikk, både i akuttmottaket og senere på hjerteavdelingen i 4. etg. Profesjonelle og hyggelige sykepleiere, radiografer og leger. Hyggelige portører som fikk flere av sine «trimturer».

Det er blitt en del turer til sykehuset i skien de siste 5 årene. Jeg må få lov til også nevne «Gastro» og avdelingens medarbeidere. Det var en vilje til å hjelpe hverandre med oppgaver som gjorde et stort inntrykk på meg samtidig som humøret var på topp.

Videre må jeg uttrykke min takk til Kragerø legesenter og legevakta i Kragerø for all hjelp, berømmer også ambulansetjenesten i Kragerø for dyktighet og stor ro ved oppdragene, sykehuset i Kragerø for flott oppfølging og alltid vilje til å hjelpe.

Til dere som frykter opphold på sykehus: Dere vil møte ansatte ved alle avdelinger som er hyggelige, profesjonelle og gjør det beste for deg som pasient. Til og med maten er meget god!!

Takk for nok en hyggelig opplevelse ved Sykehuset Telemark i Skien!

Bernt Næss

Fra en ung, oppgitt syklist

De fleste voksne sykler rett over fotgjengerfeltet i stedet for å gå av sykkelen. Mens nesten alle barn går av sykkelen når de skal over fotgjengerfeltet.

Det synes jeg er veldig dumt. Hvorfor gjør dere det?

Halvor (9)

Teddy-saken

Det er en fullstendig vanvittig pengebruk når det gjelder Teddy-saken. Nå hørte jeg på nyhetene at kostnadene var over 600.000 kroner. Folk samler inn penger og støtter opp, men dette er misforstått dyrevern.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg er selv hundeeier, men forstår meg ikke på dette. Har man en hund som biter må man ta konsekvensene. Nå vil de anke, men denne saken kommer ikke noen vei. Det er misbruk av ressurser.

Per, hundeeier

Styrelederens oppgaver

Rødt reagerer kraftig på uttalelsene fra styreleder i Bjorstaddalen i Varden i forbindelse med den pågående diskusjonen om framtidig renovasjonsløsning for Skien.

For det første må styreleder bry seg mye mer om de ansatte i Bjorstaddalen. Styreleder mener at det ikke spiller noen rolle å legge ned den optiske sorteringa, og han tror at de som mister arbeidsplassen sin vil få nye jobber. Her holder det ikke med å tro. De ansatte må få garantier om fast arbeid til med minst like gode vilkår som de har i dag.

For det andre betyr en nedleggelse av sorteringsanlegget en nedskrivning på over 15 millioner kroner. Anlegget er topp moderne, godt vedlikeholdt og drives av svært kompetente arbeidere. Det er oppsiktsvekkende av styreleder å mene at en eventuell nedleggelse ikke betyr noe.

For det tredje må styreleder ta et tydelig standpunkt i uenigheten om hvem som kan gjøre innsamling og håndtering av avfall i Skien best og billigst. Om han mener at administrasjonen i Bjorstaddalen gjør en feil når de presenterer sine tall, må han ta initiativ til et internt oppgjør i selskapet. Om han mener at innspillet fra Bjorstaddalen er korrekt, må han stå opp og kjempe for selskapet han er styreleder for.

Rødt vil minne styrelederen på at han har fått bystyrets tillit til å forvalte dette kommunale selskapet på best mulig måte for Skiens innbyggere, med god drift og sunt eierskap. Vi må ta vare på og styrke et velfungerende kommunalt selskap som fyller en viktig samfunnsfunksjon.

Rune Mathisen

Rødt

At de tør

De fleste har vel fått med seg bråket rundt nytt engasjement av hoppsjef Clas Brede Bråthen. Kort fortalt vil ikke skiforbundet forlenge avtalen med Bråthen, som går ut i april 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Generalsekretær Ingvild Betten Berg, som forøvrig har vært totalt usynlig i denne saken, og skipresident Erik Røste, står hardnakket på en oppsigelse av hoppsjefen. Det er unison enighet blant hopperne, trenere, sponsorer og en del skikretser om at Bråthen har gjort en formidabel jobb for våre mannlige og kvinnelige hoppere i 17 år.

De fleste av sponsorene har trukket seg, LO vil ikke forlenge avtalen som går ut neste år, og uten tvil verdens beste hopptrener Alexander Støckl, setter sin stilling inn for å beholde sin hoppsjef.

Likevel står forbundet på sitt.

Visstnok skal Bråthen ha hatt en uakseptabel oppførsel overfor sine overordnede. Ifølge Erik Røste har han kommet med en del verbale gloser, som blant annet har rammet generalsekretær Betten Berg.

Jeg er absolutt ingen tilhenger av en slik form dialog, men det spørs hvilken sammenheng disse glosene har falt, samt alvorlighetsgraden. Skiforbundet er jo kjent for å la nåde gå for rett. Petter Northugs famøse fyllekjøring 22. mai 2014 er vel kjent.

Like kjent er vel også hans fartsovertredelse den 14. august 2020, der hastigheten ble målt til 200 km i timen, samt funn av kokain hjemme hos eks-langrennsløperen, som førte til 5 måneders ubetinget fengsel.

Skiforbundet, med Erik Røste i spissen tilga Northug, og i august 2019 fikk han en avtale med levering av sportsbriller til forbundets støtteapparat, løpere og trenere. Avtalen strekker seg til 30 april 2022.

Bråthen har så vidt meg bekjent i sin tid som hoppsjef, hverken kjørt i 200 km i timen med bil, ikke inntatt kokain og heller ikke fått ubetinget fengsel. Når en sammenligner disse to sakene, er det for meg en gåte at ikke forbundet vil forlenge avtalen med Clas Brede Bråthen.

Nå har han også fått en støttegruppe på Facebook som per i dag inneholder over 40.000 tusen navn, med blant annet Åge Alexandersen i spissen

Røste og Betten Berg må nå ta til fornuften i denne betente saken, som nå har vart i omkring to måneder. Som en avis skrev denne uke, er nå Erik Røst omtrent like populær som Mulla Krekar, og det er på ingen måte noe hyggelig ettermæle å bære med seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rydd opp og behold Bråthen som sportssjef. Det er aldri for sent å snu.

Kjell Fjelstad Lunde

Foto: Lise Åserud/NTB