Toget må stoppe

Go-Ahead vil kutte ut flere stopp langs Sørlandsbanen. Blant disse stoppene er Vegårshei, Gjerstad, Neslandsvatn, Drangedal og Lunde. Det vil gå ut over tilbudet til folk i distriktene.

De nåværende avgangene og stoppene på Sørlandsbanen må beholdes. Dette er viktig for mange mennesker, ikke bare for dem som bor i nærheten av togstasjonene, men også for folk fra andre kommuner som ikke har jernbane selv. For eksempel bruker folk fra Treungen ofte avgangen i Drangedal, eller folk fra Kragerø bruker avgangen på Neslandsvatn.

De nåværende stoppene er altså helt nødvendige. De er nødvendige for at folk skal komme seg på skole og jobb, eller andre ting der tog er et gunstig fremkomstmiddel. For eksempel er elever fra Drangedal som går på videregående i Lunde og Bø i dag helt avhengig av tog som fremkomstmiddel.

Om Go-Ahead kutter ut de stoppene det er snakk om, må reiseruta erstattes med buss. Dette er både mye mindre miljøvennlig, og mye mindre behagelig. Dessuten bruker bussen lengre tid.

Uten de avgangene som finnes i dag, vil det altså bli mye mer tungvint for folk i distriktene. Og det bare for at strekningen Oslo-Kristiansand skal bli 30 minutter kortere, for de som ironisk nok allerede bor sentralt. Togtilbudet skal altså forbedres for de som allerede har et bra tilbud, mens togtilbudet skal reduseres for de som har et mindre bra tilbud fra før. Med denne ordningen vil det bli mer bil- og busskjøring, for å komme seg til mer sentrale steder, dette er ikke miljøvennlig.

Om Go-Ahead får det som de vil, kommer vi i distriktene til å få et enda dårligere kollektivtilbud, samtidig som de bor sentralt, får et enda bedre tilbud. Dette føyer seg inn i rekken av nedbyggingen av tjenester for folk i distriktene. Dette er urettferdig og kan ikke godtas.

STOPP HER: Det er viktig for mange at toget fortsatt stopper på stasjoner som Drangedal, påpeker Anna Henriette Straume.