204 mål av bymarka i et belte som går opp til vannverket skal bygges ut. I flere tiår har naturvernere kjempet mot nedbyggingen av bymarka.
204 mål av bymarka i et belte som går opp til vannverket skal bygges ut. I flere tiår har naturvernere kjempet mot nedbyggingen av bymarka.

– Trist at dere forsøker å gjøre deler av dette om til boligområde. Jeg håper dere vil besinne dere

LESERINNLEGG: Etter initiativ fra Klima- og miljødepartementet skulle alle kommuner i Norge kartlegge og verdsette sine friluftsområder.

Det ble også gjort i vår kommune. Da ble hele Valleråsen/Bymarka verdsatt som friluftsområde i kategorien «særlige kvalitetsområder». Det er veldig trist at flere av dere nå igjen forsøker å gjøre deler av dette om til boligområde. Jeg håper dere vil besinne dere.

Avstanden til kollektiv transport er såpass stor at neppe noen vil gå til sentrum for derfra å reise på jobb. Jeg tror også at de fleste småbarnsfamilier vil kjøre sine barn til barnehage/ barneskole før ferden går videre til arbeid.

Det betyr et økt press på en vei, Slottsbrugate, som alt i dag er gjort smalere med anlagte innsnevringer. Hensikten med dette er vel å få ned farten eller gjøre veien lite kjørevennlig, siden den går gjennom boligstrøk. Alternativ adkomst til nye planlagte boligfelt vil være å utvide veien over jordbruksområdet som går over det vi lokalt kaller «Prærien». En smal vei som ble asfaltert for å bringe lastebiltrafikk opp til Porsgrunn Vannverk uten å belaste nettopp nevnte Slottsbrugate.

I 72 år har Porsgrunn og Omegns Turistforening, i samarbeid med og ofte med støtte fra politikere i Porsgrunn, holdt stier i kommunen åpne for lokalbefolkningen. Det har vi og sannsynligvis politikere sett som en helse- og trivselsgevinst for Porsgrunns befolkning. I alle fall vet vi at mange tusen benytter Valleråsen/ Bymarka som rekreasjonsområde.

LES OGSÅ: Klart flertall i omstridt sak: Ja til stort boligfelt i bymarka

Det er derfor ingen overraskelse at Valleråsen/Bymarka er verdsatt som «særlig kvalitetsområde» når det gjelder friluftsområde. En av de store innfallsportene til området er der den planlagte boligbyggingen er, Moheim er den andre store innfallsporten.

Kjære politikere: Ta boligområdene B 60 og B61 Valleråsen ut av arealplanen.

Terje Holm Knudsen, leder i Porsgrunn og Omegns Turistforening