voldsvenstre: N/A Foto: Ole Johnny Hansen

Trusselen fra «voldsvenstre»

KOMMENTAR: Jo, venstreekstremister kan være farlige, men trusselen fra de på ytterste høyre fløy er antagelig større.

Lørdag 3. oktober ble Dan Eivind Lid funnet død i sitt hjem utenfor Kristiansand. Som i det fleste lignende saker går det en viss tid før mediene publiserer informasjon om hvem som er død. Dagen etter skriver flere medier, deriblant VG, at politiet åpner drapsetterforsking og at den døde var sentral i organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (Sian). Lederen i Sian, Lars Thorsen, sier til VG at han ikke ønsker i å spekulere i om dødsfallet har en kobling til Lids politiske engasjement: – Vi vet ikke hva som har skjedd, men det er under alle omstendigheter et tap for Norge, sa han.

Selv den særdeles frittalende Arne Tumyr, som er tidligere leder og frontfigur i Sian, sa til NRK at «jeg har vanskelig for å tro at dødsfallet har noe med Sian å gjøre». Til Dagbladet sa politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl at «det er ingen konkrete holdepunkter for at dødsfallet er politisk motivert». Alt dette var kjent på formiddagen den 4. oktober. Klokke 12.25 legger stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) ut, på sin Facebook-side, en faksimile av VG-saken «Opplysninger til VG: SIAN-aktivist funnet død». Amundsen skriver følgende:

Har «det gode hatet» kostet menneskeliv? Hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor. Man kan mene hva man vil om SIAN, men alle har rett til frie ytringer. Derfor forventer jeg at politiet setter inn alle nødvendige ressurser for å oppklare saken. Voldsvenstre er en fare for demokratiet. Jeg håper i det lengste at dette ikke er et politisk motivert drap.

Amundsens tekst er interessant på flere nivåer. Det helt åpenbare er at en stortingsrepresentant og – ikke minst – tidligere justisminister tillater seg å spekulere på denne måten. Så tidlig og helt i strid med hva som er kjent. Selv om lite var kjent. Og det er selvsagt ikke slik at «helgarderingen» Amundsen legger inn i siste setning frikjenner ham på noe vis. På ingen måte, for Amundsen utbroderer til TV2 hva han egentlig mener:

– Som tidlige justisminister synes jeg det er veldig, veldig underkommunisert hvor mye vold som foregår på venstresiden. «Voldsvenstre» er en reell greie. Og dere i media skriver bare om «voldshøyre». Det blir aldri synlig at vi har akkurat de samme grupperingene på venstresiden, sa Amundsen til TV 2 samme dag.

TV-kanalen spør videre om Amundsen «tenker på noen spesielle grupper». Og Amundsen er ikke vond å be: – Det er elementer i partiet Rødt som bruker vold for å fremme sitt budskap. Rødt som er selverklærte kommunister, sa Frps justispolitiske talsperson, som i samme sak sier at «jeg oppfatter at jeg kun påpeker det åpenbare».

Så vidt jeg har fått med meg, er ingen dømt for drapet, men tre menn er siktet. Det vi vet nå, er omtrent følgende: Dan-Eivind Lid har flere dommer mot seg. Ifølge NRK er Lidd blitt ilagt flere besøksforbud, blant annet mot utleiere av leiligheter han har bodd i. Han er dømt for gjentatte tilfeller av hærverk, sjikane og plagsom atferd, samt oppbevaring av våpen og ammunisjon og bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Politi og forsvarere har ikke, på noe tidspunkt, gitt offentlig uttrykk for at denne saken har noen grad av politisk motivasjon i seg. Vi vet ikke hvorfor Lid ble drept, men det er ikke mye som tyder på at det har med hans ytringer eller «voldsvenstre» å gjøre.

I den grad det er mulig å dra politikk inn i denne saken: Nettstedet Filter Nyheter har omtalt at en av de siktede i saken, en norsk mann i 30-årene, skal ha vært i politiets søkelys for høyreekstremisme. Mannen skal flere ganger ha viderebragt innlegg fra De nordiske motstandsbevegelsen og ha «kommet med sterkt nedsettende kommentarer om jøder, innvandrere og muslimer». Ifølge Filter Nyheter skal mannen ha gitt uttrykk for at politikere på Stortinget «ville blitt hengt som landsforrædere før i tiden, fordi de lar Norge ‘oversvømmes’ av innvandrere». Blant annet.

Det er selvsagt ikke umulig at Per-Willy Amundsen, som tidligere justisminister, sitter på kunnskap om venstreekstremister med lav terskel for bruk av vold. Historien, særlig i Europa for øvrig, er spekket med slike hendelser. Alle som har fulgt med litt i timen kjenner til Rote Armee Fraktion i Tyskland, Brigate Rosse i Italia og Action Directe i Frankrike. Fellesnevneren for de fleste venstreekstreme terrororganisasjonene er imidlertid at de holdt på for flere tiår siden, og i den grad de er i live i dag, ville flere av dem vært på gamlehjem. Voldsorienterte venstreekstremister er slett ikke forduftet helt fra jordens overflate, men deres storhetstid – i den grad man kan kalle det for dette – er over. Ikke ulikt separatistene, enten de var i Spania, Irland/Storbritannia eller andre steder.

Politiets sikkerhetstjeneste sier, i sin nyeste, åpne trusselvurdering at de mest alvorlige truslene er spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret, digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur og «terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi». PST sier at «det vurderes nå som like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister» og at «trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep». PST peker på at «det var en markant økning i antall gjennomførte høyreekstreme terrorangrep i Vesten i 2019, sammenlignet med 2018», og at det i fjor var «flere i Norge som uttrykte støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister enn året før».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Blant dem som støtter terror,» skriver PST, «finnes det både personer inspirert av tradisjonell nynazisme og de som har mer islam- og innvandringsfiendtlige holdninger». Radikaliseringen av høyreekstreme og oppfordring til voldsutøvelse skjer hovedsakelig på sosiale medier, mener politiet. Dette skjer blant annet i en kontekst der det «benyttes ofte memer, referanser fra spill- og filmverdenen, ironi, sarkasme og ideologisk symbolikk» som «gjør det tidvis vanskelig å avdekke det reelle meningsinnholdet».

«Det vurderes som mulig at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året,» er PSTs konklusjon. Hvordan vurderer PST venstreekstremistene? Da kan du bytte ut ordet «mulig» i forrige setning med «svært lite sannsynlig».

Bør vi være engstelige og på vakt for «voldsvenstre»? Ja, helt åpenbart. Bør vi være langt mer engstelige for høyreekstreme (og islamister)? Det er helt innlysende. Alt tilsier det. Vår nyere historie har også dokumentert så altfor tydelig at trusselen kommer fra ytterste høyre. Anders Behring Breivik og Philip Manshaus sang ikke «Internasjonalen» før de begikk sine ugjerninger.

Det er unødvendig å «klassifisere» hat som «godt», fra «høyre» eller «venstre». Hat er hat. Uansett hvor det kommer fra. Det vi helt soleklart også bør vokte oss vel for å gjøre, er å lage fiendebilder og konstruksjoner ut av ingenting. Demokratiet i Norge er slett ikke truet, men det kan bli det dersom de vi velger til å representere oss bevisst forsøker å plante noe som ligner konspirasjonsteorier. Det er ikke mye forlangt å forvente mer.

God helg, Telemark!