Ufint sleivspark av Solbakken

Lars Solbakken har meldt seg ut av Skien Venstre. Når han opplever at han ikke får gjennomslag for sine standpunkter og sin person, og vurderer at han er mer enig med Høyre, så er det en kurant sak. Det han kunne spart seg for er imidlertid å komme med ubegrunnede påstander om ukultur i Skien Venstre, om at man der er mer opptatt av egne posisjoner og ambisjoner enn partiets beste, da i motsetning til ham selv selvfølgelig, slik han gjorde i Varden 15. august.

Jeg for min del føler meg ikke truffet. Jeg kan ikke se annet enn at vi hadde en ryddig nominasjonsprosess og valgkamp. I motsetning til de aller fleste partier overlot vi valget av personer som ble valgt helt og holdent til velgerne, etter at lista var satt opp. Dette ved at nominasjonsmøtet vedtok å ikke forhåndskumulere noen. Det vil si at alle på lista sto likt, og et kryss for en kandidat på lista, eller oppføring av et navn som «slenger» på en annen partiliste, kunne avgjøre hvem som ble valgt. På den måten fikk velgerne større makt enn om partiet hadde forhåndskumulert en eller flere kandidater, ved at de får 25 prosent stemmetillegg. Og resultatet ble som det ble. Jeg ble valgt. Lars Solbakken ble det ikke.

Eller er det slik at Lars Solbakken mener at Skien Venstre, sammen med bl.a. Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, har «solgt» oss til det «fæle» Arbeiderpartiet ved å samarbeide i den seksparti-konstellasjonen vi nå er en del av? Dette mot å få plasser i utvalg. Hvis man ser på den samarbeidserklæringen som de seks partier har inngått, så er denne så romslig at også Høyre uten store problemer kunne blitt med i dette samarbeidet. Det er således en samarbeidserklæring hvor alle er tatt hensyn til, og ingen har måttet svelge noen kameler i forhold til sitt partiprogram. I bystyret vil man derfor ofte se at det dannes forskjellige flertall med forskjellige partier. Det så vi sist i saken om nytt bibliotek i vår, hvor Ap og de fleste fra Høyre fant hverandre.

Solbakken ønsket før valget at Skien Venstre skulle ta klart standpunkt for at vi etter valget ville samarbeide med høyresiden, for å forebygge at partiet gikk inn i et samarbeid til venstre. Et stort flertall i Skien Venstre bestemte at vi ikke skulle ta standpunkt til samarbeid før etter valget. Begrunnelsen for dette var at det var helt klart at et samarbeid mot høyre, med Høyre og FrP, ville slik situasjonen er i Skien etter all sannsynlighet føre til fire år i opposisjon. Dette ønsket ikke flertallet å binde seg til.

Venstre er på ingen måte nødvendig i seksparti-konstellasjonen for å få flertall. Men det har sine store fordeler å være en del av «posisjonen». Også når en har en enmannsgruppe får en mye større mulighet for å påvirke flertallet, og komme med innspill og nye ideer, enn en ville gjøre ved å være i opposisjon. Det ligger i et politisk partis natur å ville søke å få innflytelse. Samarbeidet har også gjort at Skien Venstre har fått plasser i utvalg som vi ikke kunne fått uten i et samarbeid. Ved å binde seg til høyresiden, og en del av opposisjonen, kunne vi risikert å sitte bare med en plass i bystyret, og ingen utvalg, slik det er for Tommy Ballestad fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Å ikke ha noen utvalgsplasser ville lett gått ut over interesse og oppmøte på gruppemøtene som Skien Venstre har i rådhuset hver mandag kveld. Å sitte alene på gruppemøtene for bystyrerepresentanten er en lite ønskelig situasjon.

Lars Solbakken synes å være svært opptatt av skillelinjene mellom «borgerlig» og «sosialistisk», og at Venstre bare bør samarbeide på den borgerlige siden. Jeg for min del er ikke så opptatt av denne skillelinjen. Det er politiske saker som er viktig. Etter min vurdering er det ikke større forskjell på Ap og Høyre enn at disse kunne samarbeide, slik de f.eks. har gjort i Porsgrunn, hvor Ap hadde ordfører og Høyre varaordfører. Når dette ikke skjer i større grad er det for at de trenger å opprettholde konflikten seg i mellom for å mobilisere velgere.

Dette betyr at Skien Venstre i en gitt annen situasjon kan danne flertall mot høyre. Slik jeg ser det er Venstre et sentrumsparti som kan samarbeide både til høyre og venstre. Og i enkeltsaker i bystyret dannes det flertall ofte på tvers i bystyret, jfr. biblioteksaken hvor Ap og de fleste fra Høyre stemte for plassering ved Ibsenhuset, mens Venstre og flere ville ha biblioteket i Meierikvartalet.

Det er mulig Lars Solbakken tror at bare Skien Venstre hadde signalisert før valget at vi ville samarbeide mot høyre (og et liv i opposisjon) så ville velgerne strømmet til. Det er bare å ta en kikk på galluptallene på landsplan nå for tida, så vil en skjønne at det er lite sannsynlig. Til tross for fire dyktige Venstre-statsråder i regjeringen, så er det Høyre som får uttelling.

Så hva skal gi Venstre større oppslutning? Jeg tror det eneste er hardt arbeid for å synliggjøre vårt gode program og våre standpunkter. Venstre er for meg et viktig miljøparti, samtidig som vi er et næringsparti, og er særlig opptatt av de små i næringslivet. Venstre vil kjempe videre for gode skoler og oppvekstvilkår for barn og unge. Venstre er ikke bare et liberalt parti, men et sosialliberalt, fordi det liberale må begrenses av et sosialt ansvar hvor ingen skal falle utenfor.

UTMELDT: Lars Solbakken (bildet) har gått fra Venstre til Høyre, det aksepterer Gustav Søvde, men han liker ikke Solbakkens karakteristikk av forholdene i lokalpartiet. Foto: Halvor Ulvenes