SLO ALARM: Lillian Elise Esborg Bergane, fylkesleder NSF, og Anne Grethe Fredheim, hovedtillitsvalgt for NSF i Skien kommune slo alarm om lav sykepleierdekning på Gulset sykehjem. Foto: Fredrik Pedersen

Uforsvarlig og vanvittig underbemanning

Det er ikke noe som provoserer meg mer enn når jeg leser om ulike krisetilstander i helseomsorgen, som da jeg nylig leste i avisen at det er en -1- sykepleier som har ansvaret for 121 pasienter på sin nattevakt på Gulset sykehjem, byens største.

Dette er jo helt vanvittig! En sykepleier kan umulig gi optimal sykepleie med alt hva dette innebærer til 121 pasienter på en og samme vakt, det er nesten så man ikke tror det man leser.

Her spekuleres det i en helt uforsvarlig og vanvittig underbemanning som er nesten utrolig, er dette et resultat av økonomisk nedskjæring og effektivisering? Dette er jo elementer som «spiser» dem som arbeider og driver helsetjenesten, nemlig sykepleierne som den største gruppen.

Les også
Én sykepleier på 121 pasienter - slår alarm om forholdene ved sykehjem

Ifølge en kompetanseplan(?) skal det være minst to sykepleiere på nattevakten, men to sykepleiere er jo også langt unna en forsvarlig bemanning, i dette tilfellet 121 pasienter. Foruten sykepleier er det riktignok helsearbeider/ufaglærte på vakter, men disse er uten fagkompetanse og ansvar for pasientene på avdelingen, her er meget syke pasienter med mange diagnoser, her er terminale og døende pasienter som trenger medisinsk ekspertise og en hånd å holde i.

Sykepleierne har et stort faglig engasjement kombinert med et etisk verdigrunnlag og går hun/han på akkord med disse kjerneverdier over tid, så risikerer man at vedkommende sykepleier ikke orker å stå i et arbeidspress som går på samvittigheten og kreftene løs og vedkommende sier til slutt opp sin stilling. I verste fall forlater hun også sin profesjon.

I dag mangler landet 6000 sykepleiere i spesialist- og primærhelsetjenesten, hvis ikke noe gjøres med arbeidsforholdene rundt på sykehus og øvrige helseinstitusjoner, vil det framover mangle langt flere. Øk stillingsnormen, lønningene og gi bedre arbeidsforhold for sykepleierne, gjøres dette, er det fremdeles en mulighet for både å beholde og ansette de nødvendige sykepleiere.

Da koronakrisen var på det verste, kom sykepleierens viktighet frem, også hyllesten til dem, til og med bedre lønn ble nevnt, men siden har det vært stille omkring dette!

Tilbake til Gulset sykehjem, ansett tilstrekkelig med kompetent personale, uansett hva dette innebærer av økonomiske kostnader, dette vil samtidig vise behovet for større bevilgninger. Nå må sykepleieren og pasienten prioriteres, hva har man ellers sykehjem til om ikke pasienten skal få optimal omsorg og pleie av en person som er utdannet til dette?

Nina Melfald,

Pensjonert. operasjonssykepleier./faglærer